HEJ! DET HÄR ÄR GLORY DAYS.

Vi är en contentbyrå och vi hjälper företag och organisationer med kommunikation och reklam. Till skillnad från en traditionell reklambyrå har vi starkt fokus – och tro – på innehåll.
Mer från Glory Days World

TITTA VAD VI KAN

Vilket media du publicerar ditt innehåll i beror på syftet. Ibland är det ett kundmagasin, ibland en app, ibland ett nyhetsbrev, ibland ett videoklipp. Och ibland något helt annat. Men det handlar alltid om att bygga ett varumärke, stärka en relation eller sälja en produkt.

Kundmagasin

En svårslagen kanal om du vill ha ensamtid med din kund. I genomsnitt läser man ett kundmagasin i 25 minuter.

Nyhetsbrev

Använt på rätt sätt är nyhetsbrev en effektiv kanal som inte kostar skjortan. Låt inte SPAM-filter skrämma dig, men var noga med att inte skicka för ofta.

Webbcontent

Pratar du bara om dig själv på din webbplats? Dags att tänka om. Inspirerande innehåll tilltalar både dina besökare och Google.

Sociala medier

Vår tids största media. Självklart ska även du vara där – dina kunder är det sannolikt redan. Men hoppa inte över strategin, målen och uppföljningen.

Strategi & planering

Det oj så viktiga förarbetet som föranleder varje seriös contentsatsning. Vi berättar mer om hur du bör arbeta med strategiarbetet på sidan Vad vi kan.

Internkommunikation

Hur kommunicerar du med dina anställda? Eller medlemmar? Engagerande innehåll är inte bara för kunder, det är även effektivt för att ena, inspirera och motivera personal.

EFFEKTEN AV CONTENT MARKETING

Vi satsar på content marketing – och det är ingen slump. Det är ett supereffektivt sätt att kommunicera. Visste du t.ex. att content marketing kostar 62% mindre än traditionell reklam och genererar nästan tre gånger så många leads?
Konsumenter som påverkas av anpassat innehåll i köpprocess61%
Chefer som tycker content är effektivare än vanlig reklam72%
Så mycket billigare än vanlig reklam är content marketing 62%

VÅRA KUNDER

Det är för dem vi går upp på morgonen. Vi hjälper dem att bli framgångsrika med hjälp av innehåll.

Pin It on Pinterest