Growth-expert Moa

4 frågor till vår growth-expert Moa

Growth marketing. Vad är det – och hur hänger det ihop med content marketing? Vår egen growth-expert Moa Strand reder ut begreppen och ger sina bästa tips för hur du skapar intresseväckande innehåll i digitala kanaler. 

Content marketing är ett luddigt begrepp som alla verkar definiera på olika sätt. Vad skulle du säga att content marketing är? 

För mig är content marketing ett mindset. Det handlar om att tro på att den mest värdefulla kommunikationen skapas med redaktionella metoder och har målgruppen i fokus. Att arbeta med content marketing är ett långsiktigt arbete som bygger förtroende över tid. Det skiljer sig från klassisk reklam som ofta arbetar med punktinsatser och som har i avseende att väcka uppmärksamhet. Något som blir allt svårare i den annonströtta värld vi lever i. Content marketing har heller, enligt mig, inget att göra med hur eller var man faktiskt når ut med innehåll. 

Vad innebär growth – och hur hänger det ihop med content marketing? 

Även growth är ett mindset för mig. Det handlar om att tro på att allting alltid kan förbättras. Och för att ta reda på hur saker kan förbättras behöver vi data. Genom att kontinuerligt arbeta med hypoteser och A/B-tester i exempelvis annonsering och på webben samt löpande analys kan vi ta reda på mycket. Kombinerar vi growth-tekniker med content marketing tror jag att vi kan skapa det högsta värdet med konstant ökande effekt till kontinuerligt minskade kostnader, samtidigt som vi värnar om våra målgruppers integritet och värdefulla tid. 

Vilka är dina 3 bästa tips för hur man skapar intresseväckande innehåll? 

1. Testa testa testa
Först och främst tror jag att det är viktigt att vara ödmjuk inför det egna hantverket. Man kan ha världens bästa idé, men utan att ta reda på om det är just idén eller någon annan faktor som flyger eller inte, gör det svårt att dra några slutsatser som kan vara värdefulla nästa gång. Det är därför av yttersta vikt att alltid A/B-testa allt du gör.

2. Optimering
Jag säger som Jordie van Rijn, design like you’re absolutely right, then optimize like you were wrong from the start. A/B-testerna tar oss en bit på vägen, men de starkaste resultaten skapar vi i den löpande optimeringen. Det är i pågående insatser som du kan spara mest pengar. Om något inte fungerar får du ofta reda på det ganska fort, det gäller bara att titta på datan. Därför är det viktigt att arbeta agilt och aldrig släppa ditt arbete ur sikte. 

3. Korsfunktionella team
Jag tror också att de bästa idéerna växer fram genom att korsa så många olika perspektiv som möjligt. Därför tycker jag det är viktigt att våga utmana klassiska kreatörskonstellationer och ha med fler typer av kompetenser i idégenereringsstadiet. Resultatet kan överraska dig mer än du tror…

Hur ser framtiden ut för growth marketing?

Vi pratar alltid om data och insikter. Men med ökad medvetenhet kring den egna persondatan hos målgrupperna och den högst aktuella integritetsdebatten, tror jag att ännu fler nya typer av marknadsföring kommer växa fram. Vi ser redan ett ökat användande av exempelvis kontextuell annonsering och nanoinfluencers, som båda är sätt att komma riktigt nära våra målgrupper utan att använda någon persondata över huvud taget. Vi måste som byrå komma ihåg att integritetsdebatten är viktig och något vi står bakom till 100%. Jag är bara taggad och nyfiken på att följa utvecklingen, och se till att vi står i frontlinjen när det kommer till nya, schyssta sätt att hjälpa våra kunder.

Sugen på att veta mer om Growth marketing? Kontakta oss

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.