Björn Owen Glad på Glory Days

AI 2024: Mindre lekstuga, mer verkstad

Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte. AI är på väg att förändra hur vi lever, arbetar, lär oss och kommunicerar med varandra. Ändå är mycket precis som förut. I det här blogginlägget snackar vi AI med vår Senior Creative Strategist – Björn Owen Glad. Missa inte hans tips till marknadschefer!

Sedan 30 november 2022 har marknadsförare och kommunikatörer världen över levt i en ny verklighet. Det datumet kommer gå till historien som dagen då OpenAI släppte ChatGPT och gav oss alla ett kraftfullt AI-verktyg. Plötsligt fanns den nya tekniken i alla hem och på alla arbetsplatser. Och inget skulle bli som förut.

– Jag hade haft ögonen på AI under några år, men jag hade svårt att förstå teknikens kraft förrän ChatGPT lanserades. Jag är gammal nog att minnas när jag första gången använde world wide web, och känslan var lika hisnande den här gången. Det säger Björn, som ägnat mycket tid åt att förstå hur AI kan påverka oss som arbetar med marknadsföring, på både gott och ont.

Björn har hjälpt flera företag att förstå och försöka implementera AI-teknik på ett strategiskt sätt i sina verksamheter. Och han har på nära håll sett hur marknaden har mognat på väldigt kort tid.

– Under det första året med generativ AI blandades nyfikenhet och lekfullhet med stress och oro. Många företag testade sig fram, men väldigt få tog några större strategiska kliv kopplat till AI. Samtidigt har jag mött väldigt många marknads- och kommunikationschefer som känt en stress kring AI. Man har upplevt att man är på väg att missa ett viktigt tåg, och man har föreställt sig att konkurrenterna kommit längre än vad de oftast har.

Björn beskriver 2024 som året då många företag kommer ta sig an AI på ett mer strukturerat sätt. Tekniken kommer implementeras för att skapa effektivisering. Det kommer bli mindre lekstuga och mer verkstad helt enkelt.

Vad kan (och bör) vi låta AI göra?

Under det senaste året har många varnande röster höjts kring hur AI kan komma att påverka arbetsmarknaden. IMF bedömer att så mycket som 40 procent av alla arbetstillfällen globalt kan påverkas av AI.

– Det är lätt att tänka att ”AI kommer ta alla jobb”, men riktigt så enkelt är det inte. Det handlar snarare om att specifika arbetsuppgifter kommer att förändras. Och det kommer vara viktigt för den enskilda medarbetare att anamma den förändringen. AI bör snarare ses som ett nytt kraftfullt verktyg som kan göra oss ännu bättre på det som vi redan kan. Den som använder AI-verktyg i sitt arbete kommer ha en konkurrensfördel på arbetsmarknaden i framtiden.

Björn framhåller också risken att företag blir fartblinda av den nya tekniken och glömmer bort sin strategi i jakt på effektivisering.

– Bara för att vi nu kan producera hundratals bilder eller blogginlägg på en halvdag betyder det inte att vi bör göra det. En effektiv marknadsstrategi bygger i regel inte på mängden innehåll vi skapar, utan vilket värde det tillför vår verksamhet. Därför bör man alltid utgå från sina egna utmaningar och använda AI för att lösa verkliga problem.

Björns 7 tips till marknadschefen

När allt fler företag nu tar ett strategiskt grepp kring AI är det viktigt att tänka rätt. Kunskapsnivån är låg och teknikutvecklingen går oerhört fort. Det är lätt att trampa snett. Här är Björns 7 tips för den marknads- eller kommunikationschef som vill komma igång med AI som en integrerad del av arbetet.

1. Fokusera på möjligheterna – men ta hänsyn till hoten
AI erbjuder en uppsjö av nya möjligheter, men det finns också risker och hot. Framförallt kring otydlig lagstiftning och etiska avvägningar.

2. Utgå från era egna utmaningar
Använd AI för att lösa verkliga problem. Var finns det flaskhalsar i era processer? Var finns det mest att tjäna på effektivisering? Vad har ni inte resurser att göra idag? När ni har konstaterat var utmaningarna finns är det dags att se hur AI kan bidra till att övervinna dem.

3. Möjliggör och uppmuntra ständigt lärande
Tekniken är ny och utvecklingen går oerhört fort. De flesta av oss är fortfarande nybörjare. Därför är det oerhört viktigt att uppmuntra och skapa förutsättningar för att testa och ständigt lära sig nytt. Det kommer ta tid och kosta lite pengar, men det kommer vara värt det i längden.

4. Kunskapsdela mera
Ensam är sällan stark, och det gäller definitivt när tekniken är ny och utvecklingen går så fort. Ta fram en rutin som gör att medarbetarna ständigt delar med sig av sina erfarenheter och kan hjälpa varandra.

5. Ställ (rimliga) krav
Ställ krav på medarbetare, kollegor och leverantörer att hålla sig uppdaterade inom sina specifika områden. Alla som arbetar med marknadsföring och kommunikation kommer behöva hitta sätt att använda AI i sitt arbete.

6. Formulera pilotprojekt
Just nu är det viktigt att inte lägga alla ägg i samma korg, låsa fast sig vid komplicerade och dyra system eller ha allt för lång startsträcka. Börja istället i det lilla. Identifiera ett problem som ni tror att AI kan bidra till att lösa, testa det och utvärdera så snart som möjligt.

7. Ta hjälp
Har ni inte den kunskap och erfarenhet som krävs internt? Ta hjälp. Det finns många som kan arbeta så väl strategiskt som taktiskt med AI och kan korta ner er startsträcka.