Wallstreet

Wallstreet

Rörligt: Konstant närvaro

Wallstreet har länge varit kund hos oss på Glory Days. Vi hjälper dem med deras kommunikation i både tryckt, digitalt och nu även rörligt format. Wallstreet tillhandahåller annonsytor på bland annat fordon i lokaltrafiken runt om i Sverige. Med denna film illustrerar vi den konstanta närvaro de erbjuder i Göteborgs stadsmiljö och den genomslagskraft annonseringen har. Användningen av nyckeltal i rörlig form adderar ytterligare tyngd till budskapet.

Filmen ska användas av Wallstreet i deras digitala kommunikation och i presentationer för att visa för potentiella annonsörer hur stor genomslagskraft de har i Göteborg.

Glory Days växer och utvecklas ständigt och tack vare detta står vi nu på egna ben i produktionen av rörlig bild. Denna produktion är en av de första som är gjorda 100% inhouse.

  • Kund Wallstreet
  • Datum 2016-09-14
  • Taggar Film