Vad är en storyboard och varför behövs den?

Den kreativa processen i förproduktionen av en film består av flera steg, vilka har varsin unik funktion. Synopsis sammanfattar idén och gör den enkel att presentera, treatment är en vidareutveckling där innehållet beskrivs mer i detalj och ligger till grund för manus som i sin tur är ett komplett underlag för filmen.