Vad betyder rapporterna?

Förstår du rapporterna du får?

De flesta av oss förstår nu vikten av att skapa innehåll med tydliga syften och mål, samt att följa upp resultaten. Men även om det är självklart att jobba på det sättet, är det inte alltid lika självklart vad resultaten säger. Vi har samlat ett gäng exempel som kan hjälpa dig att agera rätt efter avslutad kampanj.

När vi skapar innehåll så tänker vi alltid på en mängd olika faktorer, och en av de viktigaste är att dra lärdomar från hur vårt tidigare innehåll har presterat. Men ibland kan det vara klurigt att förstå vad datan säger om du inte jobbar med det på daglig basis. Här har vi samlat några av de konversationer som våra analytiker och kreatörer haft för att reda ut några vanliga missförstånd. (OBS. längst ner finns en lista med begreppsförklaringar!)

Exempel 1

– Jag har en fråga. Högst CTR har den översta, men på det stora hela har ju den andra bättre siffror? Vilken har egentligen presterat bäst?

– A/B-test 2 har lägre CPM, och tillräckligt mycket lägre CPM för att det ska bli lägre CPC trots högre CTR, så den nedre vinner!

– Super, tack!

Utdrag från rapport, exempel 1

Exempel 2

– En fråga: Impressions – vad betyder det egentligen? Hajar inte riktigt skillnaden mellan reach och impressions.

– Impressions är antalet visningar i flödet. Det är oberoende av hur många personer samt hur många gånger varje person sett annonsen. Reach är alltså personer vi nått, oberoende av hur många gånger. Värt att notera här är att vi ofta når samma personer med olika annonser, varför sammanslagen reach inte är unika personer utan totala antalet gånger vi nåt en person med olika annonser.

Räkneexempel:
2 annonser visades för 50 personer, i snitt 3 gånger per annons och person.

Impressions är då (50×2)x3=300.
Reach per annons är 50.
Reach för båda annonserna är 100.

– Okej, man kan säga att reach är antal personer, medan impressions är totalt antal visningar. Reachen kanske är 2 pers = du och jag. Men vi har fått upp annonsen 13 gånger var så impressions blir 26?

– Ja, nästan, men när vi slår ut reachen totalt, så är det personer gånger antal annonser. Enda skillnaden mot impressions i det fallet är att du inte ser hur många gånger varje person sett annonsen.
Det går att få ut reach i form av enbart antal personer, men här rapporterar alla olika, vilket gör att reachsiffror kan vara väldigt missledande. Det viktiga är att vara konsekvent i rapporterandet, och tydlig med vad siffrorna avser.

– Alright!

Exempel 3

– Här säger vi först att A/B-test x verkar vara en thumbstopper men inte genererar så mkt klick. Sen säger vi att den ändå har genererat 500 av ca 1 700 klick? Blev det tokigt?

Utdrag ur rapport från exempel 3