33-förkortningar

33 förkortningar att imponera med på nästa möte

I kommunikationsvärlden slängs det ofta med förkortningar. Särskilt när det kommer till köpt media. Vill du lära dig att prata fluent akronym? Plugga in vår lista och imponera på nästa möte!

A/B-test
Innebär att du testar två versioner av något för att se vilken av versionerna som ger bäst resultat. Det kan exempelvis vara två alternativ av en webbplats, ett nyhetsbrev eller en annons. Att A/B-testa mot en mindre grupp ger dig möjlighet att använda dig av den bästa varianten till de resterande personerna du vill nå.

AI
Står för Artificiell Intelligens. Intelligenta maskiner som arbetar och reagerar som människor. Med AI blir marknadsföring automatiserad och optimerad med datadrivna fakta.

AR
Augmented Reality (förstärkt verklighet) är virtuella element i den verkliga världen. Ett exempel är spelet Pokémon Go där mobilen styr vart du ska gå i verkligheten för att kunna fortsätta spela.

B2B
Står för “business to business” och avser marknadsföring av tjänster/produkter från ett företag till ett annat.

B2C
Står för “business to consumer” och handlar om marknadsföring av tjänster/produkter från ett företag till konsument.

CPA
Står för Cost per Action och är ett mått för genomsnittlig kostnad för en önskad åtgärd.

CPC
Står för Cost Per Click, alltså kostnad för varje klick på exempelvis en annons.

CPM
Står för Cost per Mille, alltså genomsnittlig kostnad för att nå 1000 personer. Ett enkelt sätt att jämföra kanaler då det är ett standardmått inom många typer av medier.

CR
Står för Conversion Rate. Står för andelen gånger någon gör det du vill att de ska göra. Exempelvis hur många % som handlar i din webbshop.

CRM
Förkortning för Customer Relationship Management, som är ett tillvägagångssätt för att möta och interagera med befintliga och potentiella kunder. Kort och gott betyder det att ta hand om sina kunder.

CTA
Står för Call To Action och innebär den åtgärd du vill att en besökare ska göra, exempelvis att boka, köpa eller klicka.

CTR
Står får Click-Through Rate, alltså klickfrekvens. Anger hur ofta det klickas på din annons.

GIF
Står för Graphics Interchange Format och är en standard för icke-förstörande komprimering av bilder. Populärt på webben för att formatet ger möjlighet till enklare animeringar.

GA
Googles webbanalysprogram. Här lagras och presenteras all data kopplat till din webb. Med utökad mätning genom exempelvis GTM och UTM-paremetrar är det ett mycket kraftfullt verktyg för att ta värdefulla beslut.

GA (2)
GA kan också avse Google annonseringsprogram Google Ads (tidigare AdWords). Dessa annonser syns högst upp och på sidan av resultatlistan vid en Google-sökning.

IR
En kortform av Investor Relations. Relationen och kommunikationen som sker mellan företag och dess investerare, exempelvis aktieägare. Det kan handla om att förse aktieägarna med finansiell information såsom delårsrapporter och årsredovisningar.

KPI
Står för Key Performance Indicators och är nyckeltal eller mätpunkter att förhålla sig till och/eller att försöka uppnå. Detta kan handla om bokningar, ifyllda formulär eller besök på webbplats.

MFL
Förkortning av marknadsföringslagen, det vill säga lagen som gäller för alla produkter på den svenska marknaden. Den bestämmer hur, till vem och var du får marknadsföra.

PCO
Förkortning för Premium Content Offer. Det är innehåll som är mycket längre och svårare att ta till sig än annat innehåll, t.ex. e-böcker och produktguider.

PNG
Står för Portable Network Graphics och är ett format för digitala bilder. Speciellt vanligt för icke-fotografiska bilder på webben, så som grafik och ikoner. PNG-formatet tillåter transparent bakgrund.

PPC
Pay-per-click, alltså kostnad per klick. Precis som det låter handlar det om en auktionsmodell där du betalar när någon klickar på din annons.

ROI
Står för Return On Investment och är avkastningen din marknadsföring ger dig.

SaaS
Står för ”software as a service” och avser företag som säljer en digital tjänst, ofta med prenumeration som betalningsmodell.

SEM
Står för Search Engine Marketing eller sökmotorsmarknadsföring. Genom att betala för sponsrade länkar som Google Ads får du hjälp att komma snabbare och högre upp på sökmotorernas sidor.

SEO
Är den engelska förkortningen av sökmotoroptimering. Kan både handla om teknisk optimering av webbplats för ökad synlighet samt organisk optimering av texter och användning av rätt sökord för att ranka högt.

SMM
Social Media Marketing är onlinemarknadsföring där du använder dig av webbplatser för sociala nätverk som verktyg i din marknadsföring.

SERP
Är en förkortning för Search Engine Results Page. Detta är resultatlistan som kommer upp efter en sökning i en sökmotor.

UGC
User Generated Content är någon form av content som slutanvändare eller konsumenter av en produkt/tjänst har skapat. Det kan vara en kund som laddar upp en bild på produkten på sitt Instagramkonto.

UI
User Interface Design visar hur produkten kommer se ut och uppfattas. Man fokuserar på färger, typsnitt, former osv.

USP
Står för Unique Selling Point och är den unika faktorn som särskiljer din produkt eller tjänst från dina konkurrenters. Vad gör ditt företag speciellt?

UTM
Informationen du lägger på en länk för att du i Google Analytics ska kunna läsa av var trafiken kommer från. Länken blir alltså mätbar för att exempelvis se hur många som har klickat på den.

UX
User Experience, eller användarupplevelse, handlar om interaktionen mellan en användare och en produkt – att skapa en bra upplevelse. Målet är att göra det så enkelt som möjligt för användaren.

VR
Förkortning för Virtual Reality, vilket är en virtuell verklighet där miljön är datasimulerad och interaktiv.

Vill du veta mer om content marketing och hur vi skapar verklig, mätbar effekt för våra kunder?

Hör av dig så tar vi en kaffe!

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.