Gästbloggare – Maria Westman

Kreativiteten är kanaloberoende, även i framtiden

Swedish Content Agencies är en branschförening för byråer som arbetar med content marketing och redaktionell kommunikation. Vi har idag 30 medlemsföretag som vi informerar, utbildar och företräder. Vi samarbetar också med andra branschaktörer, både nationellt och internationellt. För oss är det viktigt att främja vår bransch, vara en guide för våra medlemmar men också för köpare och andra intressenter av content marketing.

Just nu råder det en stor omstöpning av vårt kommunikationslandskap. Den digitala transformationen är påtaglig, och ingen kan undgå den. Vi ser att våra medlemsföretag har en stark konkurrenskraft i denna utveckling, eftersom relevant content är en viktig komponent för att kunna sticka ut och nå sin målgrupp. Content marketing branschen har fått ett uppsving av denna anledning. Mängden information och mängden kanaler är så stor, att avsändaren måste vara relevant i sitt budskap för att kunna nå fram.

För det är så som vi i branschföreningen definierar content marketing: ”Content marketing är kommunikation och marknadsföring där avsändaren skapar och sprider redaktionellt innehåll som upplevs som intressant och relevant av målgruppen. Genom att erbjuda ett innehåll som mottagaren värdesätter kan avsändaren bygga sitt varumärke och inleda eller stärka relationer.”

Kärnan inom content marketing är alltså relevant innehåll för målgruppen. Målgruppen har också olika sätt att ta till sig innehållet, därför är våra medlemsföretag experter på hur man når målgrupperna. Kanalstrategier och distributionsplaner är idag en naturlig del i kartläggningen för maximal spridning av content, både för tryckta och digitala kanaler. Men egentligen är kanalen i sig själv underordnad, för om inte innehållet som finns där är bra, så kommer ingen att ta del av det i alla fall.

Men vi kan konstatera att i det nya kommunikationslandskapet så har vi flera nya kanaler som stärker vår spridning av bra content. Om vi kombinerar analoga, tryckta och digitala kanaler så blir effekten att vi når vår målgrupp vid fler, och vid rätt tillfällen. Därmed skapar vi en löpande relation och det gillar vi som jobbar med content – content marketing är något som får bäst effekt om det görs repetitivt och kontinuerligt över en längre tid.

Måla upp en bild av din målgrupp framför dig. När hen vaknar på morgonen och har en vanlig arbetsdag framför sig. Hen gör sig i ordning, åker till jobbet, jobbar, tar lunchpaus och har möten. Det blir eftermiddag och sedan dags för kvällsaktiviteter. Om du visualiserar och ritar upp en tidsaxel för denna dag, placerar in vilka medier som din målgrupp konsumerar under dagen, så får du en bra kartläggning av hur du når hen. Troligen är det en mix av allt från sociala medier, magasin, filmer, podcasts, bio, event, böcker och så vidare. Denna övning är alltid rolig att göra. Självklart bör detta göras mer konkret i nästa steg, men som en första kartläggning fungerar övningen bra.

Man når en hyfsad framgång med sin kommunikation om man skapar rätt mix utav olika kanaler tillsammans med relevant innehåll. Men för att särskilja sig och vara konkurrenskraftig i framtida kommunikationslandskap, så är det extra viktigt att skapa en bra helhetsupplevelse för målgruppen. Så jag anser att det blir alltmer viktigt att paketera, konceptualisera och visualisera. Jag är övertygad om att de som kan göra detta på ett innovativt sätt är vinnare. Det hela kokar ned till kreativitet. Och kreativiteten är ju definitivt kanaloberoende, även i framtiden.

Kreativitet är något som de uppdragsgivare som jag jobbar med alltid efterfrågar. ”Kan inte du komma med inspiration och kreativa idéer?” Och även i flera undersökningar om vad företag efterfrågar mest från sina byråer och leverantörer så är det proaktivitet, kreativitet och en hjälp i att konceptualisera och visualisera.

Men hur får man då till kreativitet egentligen? Finns det kreativa människor som är födda kreativa och bara är det hela tiden? Nja. Av egen erfarenhet så vet jag att det krävs flera olika delar för att skapa ett kreativt och innovativt arbetsklimat. Kreativiteten måste finnas där hela tiden och göras av alla. Här nedan har jag satt samman fem enkla tips att testa för att bli mer kreativ och kunna skapa en framtida konkurrenskraftig kommunikation.

Så en uppmaning till byråer, företag, partners och leverantörer. Var med och lägg förutsättningar för en ökad kreativitet. Och gör det gärna tillsammans i nya former av samarbeten. Vi är ju alla människor som gillar att vara kreativa. Paketera, konceptualisera och visualisera – skapa nya unika upplevelser! Där relevant innehåll är en självklarhet och rätt mix av analoga, tryckta och digitala kanaler.

Marias 4 tips för att skapa kreativt klimat:

1. Kartlägg er samsyn och målsättning
Skapa en samsyn vad kreativitet är för er. Skriv ned vad det ska ge er affärsmässigt och vilken utveckling det ska leda till. Tänk på att ett kreativt klimat görs inte av några få individer, det görs av alla.

2. Ha rätt förhållningssätt
Ha en positiv anda, målsättningen är ju att kreativiteten ska leda till bra saker. Ha inställningen att se er som kreativa, då blir ni också kreativa. Tillåt att ha en ifrågasättande metodik. Använd alltid olika perspektiv, se till exempel på arbetet utifrån omvärlds-, kund- och medarbetarperspektiv.

3. Implementera i arbetssätt och rutiner
Skapa rutiner för att vara kreativ. Ju mer ordning och reda ni har, desto mer tid får ni till att vara kreativa. Kanske behöver ni föra in nya format där ni tillåter lite mer kreativitet bara för att sätta igång. Till viss kan det vara en kompetensfråga, men man kan alltid ta hjälp att utbilda sig och hitta rätt väg till ett kreativt arbetssätt.

4. Skapa ansvar och samarbeten
När ni har beskrivit vad det innebär att vara kreativ för er, se till att ge fullt mandat och ansvar. Här vilar det också på både ledare och medarbetare att prioritera detta. Se till att träffas över gränserna, såväl internt mellan olika kompetensområden samt externt mellan samarbetspartners och uppdragsgivare. Kanske skapa ett nytt kreativt mötesformat tillsammans?

5. Ha kul!
Det är lätt att glömma att ha kul, framförallt när man har mycket att göra, måste producera och leverera. Men det är vetenskapligt bevisat att våra hjärnor stimuleras när vi har kul och då blir vi mer kreativa.

Maria Westman webMaria Westman, ordförande Swedish Content Agencies. Pressbild/Foto: Johanna Norin

Maria Westman,
Ordförande Swedish Content Agencies

Med över 20 års erfarenhet inom media, kommunikation och content marketing & management, har Maria för flera företag utvecklat koncept, strategier och arbetsprocesser kopplade till dessa. Idag arbetar Maria som kommunikationsrådgivare på Brand New Communication och är ordförande för branschföreningen Swedish Content Agencies samt föreläser på IHM Business School.