AJ Produkter lyfter entreprenören

”Väx med oss” är AJ Produkters största årliga kampanj. Den går ut på att lyfta olika typer av nyckelfaktorer för företag i tillväxtfas och koppla det till AJ Produkters erbjudande. 
Kampanjen har under tidigare år rullat i köpta kanaler, men inför kampanjframtagandet 2019 ville AJ Produkter satsa på att göra det med ett content-perspektiv som de inte haft tidigare. De ville göra en varumärkesbyggande kampanj och skapa en stark och långlivad brand awareness, snarare än att rikta in sig på kortsiktig sälj.

Lösning

Lösningen på utmaningen blev att, med hjälp av storytelling och emotionella anslag, tillföra en mjukare bild av AJ Produkter än den som tidigare visats. Vi var noga med att hitta rätt balans mellan det kommersiella budskapet och det som är av intresse för målgruppen. De emotionella anslagen i kontrast till AJ Produkters erbjudande. Vi ville tala till entreprenören med genuina och personliga berättelser om just entreprenörer som lever sin passion och samtidigt hanterar företagandets utmaningar. Vissa saker måste bara fungera för att företaget som helhet ska kunna ta kliv framåt. Vi producerade huvudfilmer som klipptes ner till korta varianter och användes för att slussa målgruppen vidare till de längre filmerna samt till webben. Vi optimerade och anpassade bildformat, längd och språk på filmerna efter vilken kanal och marknad de skulle användas på. 

Resultat

Kampanjen gick ut till elva marknader över hela Europa (bland annat Slovakien, Lettland, Tyskland och Storbritannien) i kanaler som Youtube, Instagram, Facebook och Linkedin. Trots att det främsta målet med kampanjen bestod av mjuka värden är det svårt att inte kika på konkreta siffror, särskilt när de ser väldigt bra ut.

Snitt från Youtube:
View rate: 35,4 %
View through orders: 248
CPM: 104 SEK
Spend: 405 000 SEK

Att gå från kampanjer som är inriktade på sälj och har hårda och konkreta mål till en mer emotionell kampanj med mjuka och luddiga värden vars resultat inte går att se på en gång – det är modigt. Men AJ Produkter visar att det inte är så farligt som många är rädda för, utan att det tvärtom stärker varumärket. AJ Produkter fick väldigt mycket positiv feedback för kampanjen och entreprenörerna som fick ta sig an huvudrollen har upplevt positiva spin-off effekter.

Även målgruppen och befintliga kunder har gett fin feedback och vittnat om hur deras kunskap och uppfattning om företaget har ökat.