HangOn – Green Effect

HangOn har genom kampanjen HangOn Green Effect etablerat begreppet hängdensitet i pulverlackeringsbranschen. Genom tydlig symbolik och faktabaserad kommunikation kunde man visa på det självklara att ta till vara på potentiella resursvinster.

Analys och strategi

Strategin var att jobba med kampanjen i tre faser:

Attract: Metaforfilmer med humoristik tvist.
Engage: Kunskapsrapport baserad på branschundersökning.
Convert: Registrering av användare i kalkylverktyget Coating Cost Calculation.

Viktigt för kampanjen var att nå utanför den målgrupp som HangOn normalt kommunicerar med då Green Effect bör vara en fråga på företagsnivå. Dessa parametrar sattes in i den betalda distributionen på Linkedin och Youtube.Målet med kampanjen var att få upp frågan kring resursanvändning i pulverlackeringsprocessen på agendan – vilket är extra viktigt i en tid av höga energipriser.

Idé och kreativitet

Begreppet ”hängdensitet” beskriver hur tätt du hänger de detaljer vid pulverlackering. Detta är den i särklass viktigaste faktorn när det kommer till resursanvändning i den väldigt energikrävande pulverlackeringsprocessen. Trots detta är detta en fråga det pratas väldigt lite om och sällan på rätt ställe i organisationer för att kunna påverka hur man jobbar med frågorna.

HangOn lanserade begreppet ”Green Effect” för att beskriva de resursvinster man kan göra genom att jobba aktivt med sin hängdensitet. Genom högre hängdensitet så kan man hålla nere tiden som anläggningen behöver köras för att lackera samma antal enheter. Därmed lägre konsumtion av el, kemikalier och andra resurser som används vid pulverlackering.

För att visa på det väldigt logiska i högre hängdensitet = lägre resursanvändning så togs ett antal filmer som visar på metaforer som alla kan relatera till, t.ex. att man inte bakar en bulle åt gången i ugnen eller hänger en strumpa på tvättlinan.

Dessa filmer spreds brett för att få uppmärksamhet till kampanjen. Huvudsaklig distribution genom organisk och betald spridning på Linkedin.I nästa steg av kampanjen fanns det en rapport baserad på en undersökning för nedladdning på kampanjsidan och i kamapnjen konverteringssteg ett verktyg (”Coating Cost Calculation”) för målgruppen att använda när man vill räkna ut sina resursvinster genom högre hängdensitet.

Resultat

Kampanjen är uppdelad i tre faser: Attrahera, Engagera och Konvertera (eng. Attract, Engage & Convert).Genom tydliga bryggor mellan de olika stegen kunde vi se att ju fler vi leads vi tömde i högst upp i tratten ju fler konverteringar fick vi processens tredje steg.Kampanjen nådde alla de stora intressenterna i Europa och Sverige. HangOn har blivit inbjudna att berätta om HangOn Green Effect både för den svenska branschföreningen Svensk Pulverlackteknisk förening och dess motsvarigheter ute i Europa och Indien.Kampanjen hade en räckvidd på 2,3 miljoner visningar och 150 kunder eller potentiella kunder har registrerat sig som användare i HangOns verktyg Coating Cost Calculation.