Oaxen Krog & Slip

En av Sveriges mest välrenommerade restauranger, Oaxen Krog & Slip, valde att satsa på content marketing genom en egen tidning. Ambitionen och syftet var inte att kommunicera hur bra de är på det de gör, utan istället att förstärka och fördjupa upplevelsen som gästen får på plats. Genom tidningen skulle läsaren ges en inblick i stjärnkrogens verksamhet, deras olika delar och historia, personerna bakom, matkonsten och detaljer i inredningen. Hela innehållet skulle genomsyras av företagets filosofi gällande råvaror, miljö och hållbarhet in i minsta detalj.

Lösning

Helhetstanken var central i framtagandet av produkten. Resultatet blev en tidning med harmoni mellan text, bild och formgivning. En tidning som förstärker upplevelsen, bygger relation med gästerna och ökar förståelsen för verksamheten och företagets filosofi. Allt presenterat på ett ödmjukt och inspirerande sätt.

Resultat

Tidningen distribuerades i företagets olika enheter; Krog, Slip, Klubbrum och hotellfartyget Prince van Orangiën, till utvalda leverantörer och samarbetspartners samt vid gästspel och resor. Responsen från läsarna har varit positiv och tidningen har hittills utgivits i tre nummer. 

Andra uppdrag

Ny webbplats
Vi fick i uppdrag att bygga om Oaxens webbplats med syftet att tydliggöra och presentera företagets olika enheter. Målet var att den nya sidan skulle hjälpa besökarna att hitta rätt, men även inspirera och skapa en känsla av att befinna sig på plats. Stor vikt lades på att sidan både skulle kännas tilltalande och kunna växa och leva vidare. 

Trycksaker
Vi har producerat och formgivit en rad olika trycksaker i form av posters och flyers, exempelvis till restaurangens koncept Oaxen Bakgård.