Össur

Össur är en av världens största tillverkare av proteser och ortoser. Företagets nordiska kontor, Össur Nordic, vände sig till Glory Days då de ville ge sitt befintliga magasin Össur News ett ansiktslyft och en nystart. 

Bakgrund

Några av magasinets tydligaste syften och mål var att: 

  1. Stärka befintliga och bygga nya relationer. 
  2. Öka förståelsen för varumärket och dess produkter. 
  3. Stärka lojaliteten och skapa fler ambassadörer. 
  4. Inspirera och locka till givande samtal.  

Det redaktionella innehållet skulle på ett inspirerande sätt våga ta ut svängarna för vad som förväntas av ett magasin inom hjälpmedels- och sjukvårdssektorn. Målgruppen var i första hand ortopedingenjörer, ortopedläkare och fysioterapeuter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Lösning

Vi utformade ett magasin med en luftig och modern layout, tilltalande bilder och illustrationer som tar för sig och inspirerar. Tonaliteten skulle kännas lättillgänglig och förtroendeingivande, utan att bli alltför vetenskaplig och torr. Magasinet trycktes på ett obehandlat papper av hög kvalitet. 

Resultat

Det första numret, som gavs ut i april 2018, trycktes i fyra olika språk med distribution direkt till målgruppen. Det ”nya” Össur News fick ett varmt mottagande av läsarna och blev dessutom ett uppskattat komplement för företagets säljare. Intresset för magasinet väcktes även hos Össurs andra regionavdelningar, vilket gjorde att nummer två av magasinet trycktes i en engelsk version. 

Totalt har Glory Days nu producerat fyra upplagor av magasinet.