Stadium TRACKS

Tillgång till content har aldrig varit ett problem för Stadium. Varumärken inom sport är ledande på att leverera material som deras återförsäljare kan använda. Utmaningen har snarare varit att sticka ut, eftersom materialet som Stadium förses med publiceras av flera andra återförsäljare. Vårt uppdrag blev att tillsammans med Stadium hitta deras unika uttryck och växa socialt.

Lösning

Tillsammans med Stadium började vi mappa upp innehållet som kom från varumärkena, på så vis kunde vi göra ett urval av vilka delar i deras verksamhet och produktutbud som passade bäst att kommunicera för att växa publikt i sociala medier. Vi skulle hitta ett unikt uttryck med fokus på att lyfta fram Stadium och deras produkter i lokalt anpassad kostym, både för den svenska och finska marknaden.

Innehållet delades in i tre olika nivåer: Inspirera, informera och instruera. Genom dessa tre nivåer jobbar vi hela vägen från emotionellt till taktiskt innehåll. Ett funnel-tänk där vi tar mottagaren från att upptäcka till att förstå – och till sist någon form av konvertering, beroende på målen med de enskilda aktiviteterna.

Precis som sig bör i lagspel jobbar vi tätt tillsammans med Stadium när det kommer till strategi, kreativitet och produktion – både på lång och kort sikt. Det gör vi med en struktur av planeringsmöten med kvartals-, månads- och veckorytm. Med denna metod kan vi både planera för välkända kommande evenemang och även reagera på trender och fenomen som plötsligt kan uppstå.

Resultat

Sedan starten på arbetet med Stadiums sociala medier har vi ökat antalet följare i alla kanaler med mer än förväntat, vi har även överträffat KPI:erna för engagemang, räckvidd och likes. Detta gäller båda marknaderna, Sverige och Finland.

I Stadiums analyser av varumärket har de också sett en ökad acceptans att handla hos dem, trots att de i vissa fall har ett högre genomsnittspris på produkter i förhållande till konkurrenter.

Genom strategin har vi tillsammans med Stadium hittat en personlighet och ett unikt uttryck för varumärket i de sociala kanalerna. Ett innehålls som driver Stadiums agenda och inte generiskt driver hela kategorin.