Talentmatch

Talent Match – talangjakt i sociala medier

Talent Match, en framåtblickande SaaS-startup, specialiserar sig på att matcha talanger med Sveriges främsta arbetsgivare. Uppdraget som Glory Days tog sig an var att få nya talanger att ansluta sig till deras plattform.

Utmaning

Utmaningen i uppdraget var att generera ett visst antal medlemmar från väldigt specifika målgrupper till Talent Match’s talangplattform. Detta inom en specifik tidsram och till en specifik kostnad. Ett mål som krävde både precision och innovation.

Lösning

Lösningen bestod i en omnikanalsstrategi på både Meta, LinkedIn, Google och den kontextuella plattformen Kobler. Strategin inriktades på att förstå och utnyttja varje kanals unika egenskaper för att nå och engagera rätt målgrupp. En avgörande del i lösningen var användningen av ett avancerat Business Intelligence (BI)-system. Detta system möjliggjorde en djupgående analys av de nya medlemmarnas kvalitet. Samtidigt bidrog det till att finjustera insatserna på varje kanal, och fördelningen av kanalinsatserna, för att uppnå bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad.

Resultat

Kampanjen var framgångsrik med en betydande minskning av kostnad per ny medlem. Kostnadseffektiviteten förbättrades med 40% på Meta och över 50% på Google. LinkedIn, som saknade tidigare jämförelsedata, gav de mest imponerande resultaten. Kobler stod främst för en nischad och kostnadseffektiv varumärkesmedvetenhet. Dessa resultat understryker inte bara kampanjens kostnadseffektivitet, utan även dess förmåga att bibehålla hög medlemskvalitet, vilket var kärnan i uppdraget.