The Barn

Den populära hamburgerrestaurangen The Barn öppnade i Göteborg 2013. Men i deras väggar finns en historia som sträcker sig bra mycket längre tillbaka, närmre bestämt till 1934. Då byggdes nämligen en lada på Västgötaslätten som efter många år i bruk revs för att uppstå i ny skepnad – resultatet blev The Barn. The Barn har unika historier att berätta. Både vad gäller ladans ursprung och deras idé med lokala och noga utvalda råvaror och leverantörer. Det är historier som ger varumärket ett djup.

Lösning

Med en begränsad marknadsbudget har utmaningen varit att hitta en smart och kostnadseffektiv strategi för att från dag ett få The Barn att skilja sig från sina konkurrenter – och samtidigt stärka sitt eget varumärke. Lösningen heter content marketing.

Svaret på The Barns utmaning har sedan start varit att fokusera på de egna kanalerna för marknadsföring och varumärkesbyggande. Detta genom regelbunden publicering av relevant och intressant innehåll. Kanalstrategin togs fram när målgruppen identifierades och mynnade ut i: Facebook, Instagram, nyhetsbrev, webbplats, Allehanda (meny) och senare en kokbok. Lösningen bidrar till en unik restaurangupplevelse eftersom målgruppen har möjlighet att ta del av innehåll både före, under och efter besöket. Innehållet planeras och produceras i största möjliga för att kunna anpassas till så många av kanalerna som möjligt. På så vis bibehålls en röd tråd genom all kommunikation samtidigt som marknadsföringen hålls kostnadseffektiv. 

Det övergripande målet med The Barns content marketing är att bygga relationer som håller över lång tid, samt att stärka varumärket The Barn och således öka försäljningen. Genom regelbundet innehåll som är intressant och relevant för målgruppen ska lösningen bidra till att:

  • The Barn differentierar sig mot restauranger med liknande utbud.  
  • Innehållet engagerar målgruppen.
  • Målgruppen känner till The Barns bakgrund och att de står för genuina upplevelser och kvalitet. 
  • Målgruppen bokar bord/besöker restaurangen.

Resultat

Som ett resultat av arbetet har The Barn stärkt sin position på marknaden. Deras koncept får stor uppmärksamhet och fina recensioner i press. Under helger är 98 procent av restaurangens platser bokade 2 veckor i förväg, tis–tors är 96 procent bokade 10 dagar i förväg. I restaurangen finns många återkommande stammisgäster och i de egna kanalerna syns ett engagemang hos målgruppen som rimmar med den relation The Barn vill ha med sina gäster.

Facebook-sidan har 8 442 gilla-markeringar. Dessa har för varje år fortsatt öka. I princip all räckvidd är organisk, där toppen mättes vid 54 002 unika personer. 95 procent av inläggen delas av minst en person, ofta många fler.

Instagram-kontot har 8 200 följare. Även dessa ökar för varje år. I snitt har kontot 63 330 visningar i veckan. Engagemanget ligger i snitt på 5,2 procent per inlägg.

Nyhetsbrevet har 10 520 prenumeranter och en genomsnittlig öppningsgrad på 29,6 procent, med 42,7 procent som topp. 

Allehandan har producerats i 16 varianter under åren. Gästerna spenderar i snitt 4,5 minut på att läsa den. 100 procent av gästerna tar del av det redaktionella innehållet.

Kokboken har sålt 2 083 exemplar. Den har fått stort utrymme i lokal press och stor uppskattning hos målgruppen.