SEO grepp

SEO-begreppen att ha koll på

Snackar dina kollegor flytande SEO? Ibland trillar vi över begrepp eller sägningar inom områden vi är bekanta med, men inte helt säkra inom. SEO kan vara ett av dessa områden, så vi sammanställde en ordlista du kan luta dig mot när du behöver.

Listan råkar dessutom vara några av de mest googlade orden och begreppen inom SEO just nu, så du är inte ensam om att undra!

SEO – mest googlade orden just nu

SEO

SEO står för ”Search Engine Optimization” och handlar om att förbättra synligheten och rankingen av en webbplats eller en webbsidas organiska sökresultat på olika sökmotorer. Målet är att webbplatsen ska dyka upp högt upp i listan av sökresultat, och att användare ska klicka sig in på webbplatsen.

SEA

SEA står för “Search Engine Advertising”. Det handlar om att köpa annonser på sökmotorer för att marknadsföra en webbsida. När användare söker efter specifika sökord visas annonsen högst upp, vilket gör att webbsidans synlighet ökar med hjälp av betald annonsering.

SEM

SEM, eller ”Search Engine Marketing”, är en digital marknadsföringsstrategi som inkluderar både SEO och SEA. Syftet med SEM är att öka synligheten och rankingen av en webbplats genom att kombinera organiskt och betald sökmotoroptimering.

Keyword research

Även kallat sökordsanalys, är en av de vanligaste termerna vi söker på just nu. Inte ett dugg konstigt eftersom det utgör lite av kärnan inom SEO. Sökordsanalysen är processen då vi tar reda på vilka sökord och fraser som används för att hitta till specifika webbplatser eller ett särskilt innehåll. Den är viktig för att få en webbplats och dess sidor att synas så högt upp som möjligt i de organiska, icke betalda, sökresultaten på Google och andra sökmotorer.

Backlinks

Är länkar till din sida från andra sidor. Backlinks kan bidra till att ditt innehåll ökar i trovärdighet, därför är det bra att få länkar till sin webbsida från andra trovärdiga webbsidor.

Index

Man kan beskriva index som en databas över alla sidor som publicerats på nätet som Google (eller en annan sökmotor) har hittat och registrerat. Din sida hamnar här när sökmotorn har hittat den, vilket kan ske via en länk på din egna sida eller via en länk på en annan webbplats. En indexering sker när en sida har blivit listad i databasen och det är först då den syns i sökresultatet. Databasen är byggd för att sedan snabbt hämta efterfrågad data.

404 error

Om besökaren går in på en sida som inte längre finns kommer hen att mötas av ”404 error”. Att få felmeddelande är inte bara störigt, det är också onödigt. Metoder för att tillfälligt eller permanent styra om en sida till en annan finns! Använd ”301 redirect” eller ”302 redirect” för att undvika 404:orna!

H1

Huvudrubrikerna inne på en webbsida kallas för H1 och spelar roll för sidans ranking. Huvudrubriken ska innehålla sidans primära sökord, gärna så tidigt som möjligt. Underrubrikerna, H2, ska gärna innehålla sekundära sökord eller synonymer.

Alt-texter

Alternativa bildtexter, eller alt-texter, är nödvändiga för att sökmotorerna ska kunna uppfatta innehåll som utgörs av bilder. För tillfället kan Google inte själv avläsa vad en bild föreställer, därför behöver vi komplettera informationen. Alt-texten ska förklara vad som finns på bilden, precis som en sidas metabeskrivning. Det är också bra att döpa bilden till ett namn som är relevant för kontexten på sidan.

On page-optimering

Är optimering av innehållet på den egna sidan. Det kan vara användning av relevanta sökord, att säkra H1or och page titles eller se till så att bilder har alt-texter.

SERP

SERP, eller Search Engine Results Page, är den sida som du landar på efter att du sökt efter något i sökmotorn. Här samlas de mest relevanta sökresultaten för sökningen.

Organisk trafik

Är den mängd besökare till din webbplats som hittat dit direkt från sökmotorn, utan betald annonsering. Med andra ord har besökaren klickat på en länk som leder till din hemsida direkt i sökresultatet.

Metataggar

Kompletterande information som läggs in i koden på webbsidan, som ger sökmotorerna en bild av vad din sida handlar om. Metataggar kan inkludera både titel, beskrivning och sökord.

Mobile first

Att tänka ”mobile first” handlar inte bara om att en hemsida ska vara användarvänlig i mobilvy – det handlar om att Google i första hand indexerar mobila sidor (eftersom de flesta sökningarna på Google genomförs från just mobiler). Att tänka mobile first ökar chanserna att din sida rankar högre på SERPen!

Sitemap

En lista över allt innehåll på din webbsida. Din sitemap hjälper sökmotorerna att indexera dina sidor snabbare och mer effektivt.

Pagespeed

Tiden det tar för din sida att ladda när användaren klickar sig in på webbplatsen.

Bounce rate

Antalet besökare som klickar sig in på en sida för att sedan lämna direkt. Antingen på grund av felklick, eller på grund av att landningssidan inte är tillräckligt relevant. Bouncerate, eller avvikningsfrekvensen, räknas i procent och ska vara så låg som möjligt.

Teknisk SEO

Allt som har med de tekniska aspekterna att göra, och som påverkar sidans indexering och genomsökning. Teknisk SEO kan till exempel röra HTML och element som: titlar, meta beskrivningar, kanoniska taggar, huvudrubriker, underrubriker och alt-texter till bilder.

Spindling

Spindling, crawl eller genomsökning är Googles sätt att söka igenom de sidor de känner igen i jakt på relevanta sökresultat för användaren. Till störst del hittar Google nya sidor genom att följa länkar från sidor som redan är kända – det går också att ladda upp en sitemap för att ge sidorna direkt till Google, som snabbt scannar igenom innehållet för att förstå vad sidan handlar om och ifall innehållet är relevant för sökningen.

Nu har du ett riktigt bra ess i rockärmen inför tre-fikat!