Årsredovisning

Vägen till en mer attraktiv årsredovisning

En årsredovisning är ett viktigt verktyg och kanal för varumärkesbyggande och relationsskapande. Genom redovisningen når du flera målgrupper i ett sammanhang som skiljer sig från den vanliga marknadskommunikationen. Allt fler ser också vikten av att utnyttja bokslutet som ett media att kommunicera genom.

En strukturerad och genomarbetad årlig ekonomisk redovisning innehåller inte enbart balansräkning, siffror och resultat utan beskriver även ditt företags strategier, tankar och framtida projekt och målsättning. Innehållet och fakta från redovisningen lämpar sig dessutom väl att utnyttja och anpassa till dina andra kanaler i form av intressanta reportage, notiser och inlägg.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så diskuterar vi hur kan hjälpa dig och ditt företag.