VAD VI ERBJUDER

Digital Strategi

En digital strategi är en plan som beskriver företagets mål och syfte med sin digitala närvaro, vilka målgrupper man vill nå, val av digitala kanaler, innehåll och mål för kommunikationen. En väl genomtänkt digital strategi ger ett tydligt fokus och långsiktighet. Låt oss ta en närmare titt på vad en digital strategi egentligen innebär och hur vi på Glory Days jobbar med det.

Vad är en digital strategi?

En digital strategi är en strategisk plan som tydligt definierar syftet med din digitala närvaro. Oavsett om du vill bygga varumärke, öka försäljningen eller attrahera talanger till ditt företag, är det avgörande att klargöra ditt syfte. En välformulerad målsättning gör det möjligt att mäta och utvärdera din digitala framgång mer effektivt.

Målgruppsanalys

Vem vill du nå och hur vill du nå dem? Genom att förstå vad dina målgrupper vill och behöver kan du skapa innehåll som verkligen talar till dem. Analys av målgruppsstatistik och beteendemönster i olika digitala kanaler hjälper dig att prioritera de mest relevanta kanalerna för dina målgrupper och forma din strategi för att uppnå övergripande mål, som att inspirera, attrahera eller stärka relationer.

Innehållsplan och ansvarsfördelning

Nu kommer vi till själva innehållet. Vad ska du säga och när ska du säga det? Här kommer din innehållsplan in i bilden. Det handlar om att skapa värdefullt innehåll som engagerar din målgrupp. Här bestäms hur ofta du ska publicera material eller uppdatera. Och om du inte gjort det tidigare, så är det nu läge för ansvarsfördelning och att utse vem som ska göra vad.

Tidpunkt och kanalval

Avgör när och hur du ska publicera innehåll och nå ut till din målgrupp mest effektivt. Kanske behöver du använda köpt annonsering för att få större räckvidd? Formulera konkreta och mätbara mål som kan följas upp över tid.

Anpassa och testa

Något som är viktigt att ha i bakhuvudet är att en digital strategi behöver vara ett levande dokument som är till för att alla arbetar mot samma mål. Det är viktigt att se till att strategin är anpassningsbar och att den kontinuerligt uppdateras efter behov och nya insikter. Det kan handla om att ändra innehållsplanen, justera kanalvalet eller revidera målsättningarna. Var modig och experimentera med nya idéer – tänk att misslyckanden kan leda till nya möjligheter. Lär dig av dina tester och använd dem för att ständigt förbättra din strategi.

Sammanfattningsvis kan man säga att en digital strategi behöver vara flexibel, anpassningsbar och innehålla en test- och hypotesdriven approach för att hålla sig på tårna och uppnå bästa resultat. Genom att våga testa nytt och ifrågasätta vad man trodde sig veta tidigare kan man hitta nya vägar framåt och ta sin digitala kommunikation till nya höjder.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter och vad du önskar hjälp med så
blir du kontaktad av någon av våra duktiga strateger.

    I vår integritetspolicy kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter.