Rörlig bild & film

Orsakerna till varför rörlig bild är något för dig

Få kanaler och medier kan förmedla en känsla som en rörlig bild. Oavsett om det är en storslagen reklamfilm eller ett klipp på 15 sekunder så gäller det att ha både en stark idé och bra produktion.

Syftet med att kommunicera genom film och rörlig bild kan vara många. Det kan röra sig om att dela med sig av kunskap och utbildningsmaterial eller att inspirera. Men det kan också handla om att lyfta företagets produkter och tjänster eller locka till besök eller köp.

Ett relevant och tillgängligt rörligt innehåll lockar till interaktion oavsett i vilka plattformar eller format den publiceras.

Filmproduktion från ax till limpa

Vi finns med under hela filmresan – från planering och förarbete till inspelning och postproduktion. Under briefmötet går vi igenom projektets syfte, budskap och målgrupp och hjälper vi till med allt från casting och location till inspelning, klippning och efterarbete.

Vill du veta mer?

Spana in några av våra tidigare filmproduktioner. Kontakta oss så tittar vi på hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt.