Interimlösningar

Interimlösningar på kort och lång sikt

Vi arbetar ofta integrerat tillsammans med våra uppdragsgivare. Inbäddade i marknadsavdelningens befintliga inhousemiljö på olika sätt. Som experter. Som generalister. Det beror helt på behovet hos beställaren.

Kommer vi in som experter så handlar det ofta om att under en kortare period bidra i utvecklingen av en spetskompetens. Till exempel att ta fram en contentstrategi eller skruva på distributionen av innehållet som produceras, för att öka ROI och effekt i contentinvesteringen. Fokuset kan också ligga i att hitta en ny kreativ höjd i heroinnehållet. Vad behovet än är så kan vi erbjuda flera olika roller för att stödja och utveckla:

 • Content Strategist
 • Creative Director
 • Performance Manager
 • Concept Editor

Finns det en lucka i produktionen, så kan vi hjälpa till helt kanaloberoende. Vi arbetar sömlöst mellan print och digitalt. Här kommer vi ofta in i operativa roller, men vi har också tillgängliga roller inom management. Exempel på roller som vi erbjuder:

 • Project Manager
 • Production Manager
 • Editor
 • Digital Editor
 • Art Director
 • Digital Producer
 • Motion Editor
 • Copywriter
 • Paid Social Manager

Vill du veta mer?

Kontakta oss med dina önskemål så hjälps vi åt.