VAD VI ERBJUDER

Koncept

Ett framgångsrikt kommunikationskoncept kan hjälpa dig att effektivt förmedla ditt budskap och bygga starka kopplingar till din målgrupp. På Glory Days erbjuder vi skräddarsydda kommunikationskoncept som hjälper ditt varumärke att sticka ut i bruset och nå dina mål. Att utveckla ett starkt koncept kräver en hel del planering och strategi, och det är här vår expertis kommer in i bilden.

Insiktsdriven strategi

Vi identifierar tillsammans de viktigaste insikterna om din målgrupp och ditt varumärke. Genom att identifiera problem, behov och värden kan vi sedan skapa en strategisk grund för din kommunikation.

Inspirerande manifest

Ett manifest kan hjälpa dig att formulera dina viktigaste insikter och värden på ett inspirerande och engagerande sätt. Manifestet bör vara kort och koncist och kommunicera ditt varumärkeskoncept och dina mål på ett tydligt sätt. Att involvera hela organisationen i processen kan vara bra för att säkerställa att alla är på samma sida och för att skapa engagemang.

Slagkraftiga taglines

En minnesvärd tagline är som ditt varumärkes signatur – en kort och effektiv fras som sammanfattar ditt koncept. Den bör vara enkel att förstå och memorera, och kommunicera dina viktigaste insikter. En tagline kan användas som en guide för all din kommunikation och hjälpa dig att hålla fokus på dina viktigaste budskap.

Implementering

Att ha ett koncept är en sak, att föra det till liv en annan. Det kan innebära att du behöver uppdatera din grafiska profil, webbplats, sociala medier, annonser och all annan kommunikation som sker i din organisation för att säkerställa att ditt budskap når ut konsekvent.

Skapa förståelse för konceptet

Det är också viktigt att se till att alla som arbetar med kommunikation i din organisation förstår och arbetar utifrån konceptet. Det kan vara till hjälp att hålla workshops eller utbildningar för att säkerställa att alla är på samma sida och har samma förståelse för vad konceptet innebär.

Kontinuerlig uppföljning

Ett koncept är dock inte statiskt, utan bör utvärderas och uppdateras regelbundet. Det kan handla om att göra justeringar för att anpassa sig till förändrade förutsättningar eller att ta fram nya kampanjer eller kommunikationsinsatser. Genom att ha en plan för kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan du se till att ditt koncept fortsätter att vara relevant och effektivt över tid.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter och vad du önskar hjälp med så
blir du kontaktad av någon av våra duktiga strateger.

    I vår integritetspolicy kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter.