Native advertising

Skälen till att native advertising är något för dig

Native advertising är ett sätt distribuera ditt innehåll genom att köpa redaktionellt utrymme i media och fylla det med relevant, engagerande och intressant innehåll. Dessa redaktionella annonser med artikelutseende harmonierar den omgivande miljön. De skapar även ett mervärde för läsaren, utan att verka störande som en ”vanlig” annons.

Native är dock inte helt synonymt med content marketing rakt av eftersom det är en köpt kanal. Men det kan däremot utgöra en del av din strategi för just innehållsmarknadsföring.

Hur vi kan bidra till bättre native advertising

Tillsammans med er tar vi fram de områden som lämpar sig för native för ditt företag. Utifrån de redaktionella miljöer som väljs producerar vi sedan innehåll med rätt tonalitet, språk och känsla för såväl valt media som din målgrupp.

Vill du veta mer?

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er.