Nyhetsbrev

Så lyckas du med nyhetsbreven

Använt på rätt sätt är nyhetsbrevet en både effektiv och billig kanal att marknadsföra dig och dela med dig av ditt innehåll på. Genom att använda nyhetsbrev som en kanal för din kommunikation bibehåller du dialogen med dina kunder, förmedlar nyheter och ger ett mervärde i form av redaktionellt content.

Innehållet i nyhetsbreven bör vara en blandning av redaktionellt innehåll och information och erbjudanden från dig som avsändare. Genom ett målgruppsanpassat innehåll och lagom frekvens i utskicken blir nyhetsbrevet en kostnadseffektiv och informativ marknadsföringskanal som ger resultat.

Enkla steg till bättre marknadsföring i nyhetsbrev

Vi skapar tillsammans med dig som kund en mall för nyhetsbrevet, distributionsplan, genererar innehållsidéer och producerar allt redaktionellt innehåll. Beroende på vilket verktyg som används skickas en rapport ut två dagar efter utskick. Självklart arbetar vi GDPR-anpassat.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så kikar vi på en lösning för ditt företag.