VAD VI ERBJUDER

Sociala medier-strategi

Att lyckas med sin närvaro på sociala medier kräver mer än bara att skapa ett konto och publicera innehåll då och då. För att verkligen nå ut till sin målgrupp och nå de önskade affärsmålen krävs en genomtänkt sociala medier-strategi. På Glory Days brukar vi dela upp detta i 7 steg.

Definiera ett övergripande mål

Din sociala medier-strategi börjar med ett tydligt övergripande mål som är kopplat till dina affärsmål. Detta mål bör vara mätbart och definierat på affärsnivå, exempelvis att öka leads, minska konverteringskostnader eller öka varumärkeskännedom.

Skapa mätbara delmål

Nästa steg är att skapa delmål som kan hjälpa dig nå det övergripande målet. Dessa delmål bör också vara mätbara, och det bästa är att identifiera specifika KPI:er för varje mål. Detta kommer att hjälpa dig att följa upp ditt arbete på sociala medier och säkerställa att du är på rätt väg mot att uppnå ditt övergripande mål.

Förstå din målgrupp

Sedan kommer det roliga – att lära känna och förstå dina följare. Vem är din målgrupp? Vad gillar de? Vad vill de se på sociala medier? Skapa detaljerade personas för dina målgrupper baserat på data och insikter. Detta hjälper dig att skapa relevant innehåll som engagerar din publik på ett meningsfullt sätt.

Följ konkurrenterna

För att lyckas med din sociala medier-strategi måste du också hålla koll på dina konkurrenter. Genom att analysera hur dina konkurrenter arbetar på sociala medier och vilka typer av inlägg som engagerar deras målgrupp, kan du skapa en tydligare bild av hur du kan positionera dig och skapa en differentierad närvaro på sociala medier. Du bör också vara uppmärksam på nya trender och utvecklingar på sociala medier som kan påverka ditt varumärkes närvaro.

Anpassa din kommunikation

Vi får inte heller glömma på vilket sätt vi kommunicerar med målgruppen. Vilket bildspråk och tonalitet ska genomsyra kommunikationen? Hur säkerställer vi att avsändaren är tydlig? Vilka olika teman behöver vi arbeta med för att täcka upp alla behov målgruppen har? Allt detta definieras i sociala medier-strategin, och säkerställer en enhetlig röst och avsändaridentitet vilket är viktigt, särskilt om flera personer hanterar dina sociala medier-kanaler.

Testning och hypotesdriven strategi

När det kommer till själva innehållsskapandet för sociala medier brukar vi utgå från att vi inte vet något förrän vi testar det. Vi kan ha tillgång till historisk data, år av erfarenhet och också starka hypoteser om vad som utifrån det bör fungera, men det viktigaste när man arbetar med sociala medier är att hela tiden vara på tårna och våga ifrågasätta den egna expertisen. Skapa ett hypotesramverk som styr systematiska tester för att få fram insikter och ständigt förbättra din sociala medier-kommunikation.

Kontinuerlig uppföljning

En annan viktig del av en sociala medier-strategi är att ha en plan för kontinuerlig uppföljning av era mål. Det hjälper dig att undvika att lägga onödig tid på saker som inte ger resultat, och samtidigt skapa mer av den typ av innehåll som gör det. Använd tillgängliga verktyg för att samla och analysera data och säkerställ att din strategi anpassas efter resultat och insikter.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter och vad du önskar hjälp med så
blir du kontaktad av någon av våra duktiga strateger.

    I vår integritetspolicy kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter.