VAD VI ERBJUDER

Varumärkesstrategi

Att utforma en stark varumärkesstrategi är som att skapa själva hjärtat av ditt företag. Det handlar om att ge din verksamhet en identitet som inte bara attraherar utan också binder samman människor, både inom och utanför företaget. Genom att utforma en effektiv strategi kan du också differentiera dig från konkurrenterna. Men låt oss börja från början!

Vad är en varumärkesstrategi?

Enkelt förklarat är varumärkesstrategin den plan och strategi du satt upp för att definiera och kommunicera ditt varumärke till din målgrupp. Här bestäms vad ditt varumärke står för, vilken unik positionering det har på marknaden och hur det ska differentiera dig från konkurrenterna. Här kan vi på Glory Days hjälpa dig att skapa en enhetlig och genomarbetad strategi som förmedlar ditt företags mål.

Vad gör ditt varumärke unikt?

I varumärkesstrategin går vi igenom företagets vision, mission, värderingar och varumärkeslöfte. Här identifierar vi vad som är mest viktigt för din verksamhet och hur du kan utnyttja det som gör ditt varumärke unikt. På så sätt blir det lättare att differentiera sig på marknaden och öka lojaliteten bland befintliga och potentiella kunder.

Analys och konkurrensöversikt

Ingen strategi skulle vara komplett utan en ordentlig analys. Här gör vi en grundlig genomgång av din verksamhet, marknaden och konkurrenterna för att hjälpa dig dra nytta av dina styrkor och bemästra dina svagheter.

Definiera din målgrupp

För att ditt varumärke ska bli så starkt som möjligt krävs också en tydlig bild av vilka som är varumärkets huvudsakliga målgrupper. Här är det viktigt att vara så specifik som möjligt och fånga både nuvarande och potentiella kundgrupper. Utifrån informationen vi får görs en segmentering och olika personas skapas. Ju tydligare dessa fiktiva personer kan beskrivas desto lättare blir det att skapa en stark och relevant varumärkesidentitet som attraherar målgruppen.

Målstyrning och uppföljning

Målen med din varumärkesstrategi kan sammanfattas som vad du vill att målgruppen ska känna, tycka och uppleva kring ditt varumärke. Vi hjälper dig att specificera och mäta dina mål för hur din målgrupp ska uppfatta ditt varumärke. Detta ger dig insikter om framsteg och eventuella justeringar som behövs för att optimera din varumärkesstrategi.

Konkurrens- och omvärldsbevakning

Det är också viktigt att hålla koll på dina konkurrenter och omvärld för att se till att ditt varumärke förblir relevant och konkurrenskraftigt. Här kan vi hjälpa till att göra löpande trendspaningar och bevakningar.

Kanalval och kreativt arbete

Det är efter att vi gjort allt ovanstående som vi kan börja jobba med ditt varumärkesbudskap och vilka kanaler som ska användas för att kommunicera det. Det är under detta kreativa arbete som vi får ditt varumärke att sticka ut och vara så intressant, relevant och engagerande som du önskar.

Implementering och utvärdering

Varumärkesstrategin fungerar sedan som ett styrdokument utifrån vilket en detaljerad handlingsplan tas fram för att implementera och stärka varumärket över tid. Därefter kan man följa upp och utvärdera resultaten för att se hur väl varumärkesstrategin fungerar och om den behöver justeras eller förbättras.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter och vad du önskar hjälp med så blir du kontaktad av någon av våra duktiga strateger.

    I vår integritetspolicy kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter.