Webbanpassad content marketing

Hur jobbar du med content marketing på din webbsida?

Pratar du bara om dig själv på din webbsida? Handen på hjärtat – hur inspirerande och intressanta är dina texter, bilder och rörliga material för din målgrupp och hur SEO-anpassat är ditt content?

Du har kort tid på dig att attrahera besökaren och få fram ditt budskap. Ditt innehåll bör, förutom den potentiella kunden, även tilltala sökmotorer. En webbplats där innehållet enbart fokuserar på dig själv blir sällan läsvänligt för kunden. Nej, våga vara generös, visa vilka ni är, vad ni står för och bjud på er kunskap. Det finns stora vinster i att ta hjälp av en contentbyrå för att skapa sökoptimerat och målgruppsanpassat webbcontent med rätt tonalitet, bildspråk och känsla.

Hur vi kan hjälpa dig med ditt webbcontent

I likhet med vårt content marketing-arbete i övriga kanaler så hjälper vi till med såväl strategi, idé och planering som produktion av webbinnehållet som passar just er. Vi arbetar SEO-anpassat för att innehållet ska attrahera både besökare och sökmotorer.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp med att vässa innehållet på din webbsida.