White paper

Varför är ett white paper något för dig?

White paper är verktyget du kan använda för att nå fram till din målgrupp genom att paketera och förklara något krångligt på ett lättbegripligt och konkret sätt. Inom content marketing är denna kanal ett sätt att skapa förtroende genom att mottagaren får relevant information. Fritt från säljsnack och illa dolt skryt.

Ett white paper är ett sätt för dig och ditt företag att i form av exempelvis pdf:er, powerpoints eller film dela med dig av din expertis och kunskap. En möjlighet att skapa content som ger tips, råd och lösningar på svårigheter som din målgrupp har. Det förutsätter givetvis att du har goda kunskaper om din målgrupp och de utmaningar de kan ställas inför. Och hur du kan lösa dessa problem med relevant innehåll.

Hur vi jobbar med content marketing i white papers

Tillsammans med dig identifierar vi dina kunders behov och problemställningar, hur du ska presentera lösningen och strukturera ditt white paper för bästa resultat och spridning av innehållet.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så diskuterar vi hur du kan använda ditt content för att lösa dina kunders problem.