Senast uppdaterat 2021-11-01

Integritetspolicy

Introduktion

Glory Days Media AB, organisationsnummer 556804-7335, är en contentbyrå som har funnits sedan 2010. Vi är drygt 30 anställda med kontor i Göteborg, Jönköping och Stockholm. Vi erbjuder tjänster inom content marketing, såväl B2B som B2C, och bland våra kunder finns företag och organisationer inom de flesta branscher.

Bakgrund

I Glory Days integritetspolicy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen och följer de tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda dig som privatperson, inklusive EU:s direkt om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679. Policyn kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Den senast uppdaterade versionen hittar du alltid här.

Insamling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig och i enlighet med den här policyn. Om du har beställt en tjänst eller produkt av Glory Days har du ingått ett avtal med oss och vi behöver då behandla dina personuppgifter för att kunna administrera, producera och leverera din beställning.

I första hand samlar vi in personuppgifter via affärskontakt, avtalspartner, formulär, hemsida eller enskild medarbetare. Det kan även vara från ett tredjepartsbolag som Glory Days anlitar för att till exempel utöka vår kontaktdatabas.

Utöver detta kan Glory Days även samla in och använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder som anges längre ner i policyn.

De personuppgifter vi samlar in kan omfatta: namn och kontaktinformation, som adress, telefonnummer och e-postadress; betalnings- och faktureringsinformation; IP-adress.

De rättsliga grunder som kan utgöra ändamål än ovan nämnda:

  • Fullgörelse av avtal: För att administrera och leverera tjänster och produkter som du har beställt samt för att genomföra betalningar.
  • Samtycke: För att administrera prenumerationer av vårt nyhetsbrev, kontakt vid jobbansökningar eller deltagande vid seminarier och dylikt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.
  • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
  • Berättigat intresse: För att möjliggöra produktion och tjänster, för sälj- och marknadsaktiviteter samt för att kunna kommunicera med dig via e-post eller telefon.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras säkert av Glory Days så länge relationen kräver, men aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller om du skulle be om att bli raderad. När behandlingen och relationen är avslutad raderas eller avidentifieras dina personuppgifter enligt nedan:

  • Kommunikation: Om du har kontakt med Glory Days via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullfölja uppgiften.
  • Rättslig skyldighet: Glory Days sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
  • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
  • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

Överföring av personuppgifter

Glory Days kan komma att överföra personuppgifter till tredjepart, dock aldrig utan att vi har stöd i integritetspolicyn och att alla lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. När dina personuppgifter delas med Glory Days partners ska uppgifterna behandlas enligt våra instruktioner och för vår räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen.

Dina personuppgifter kan även lämnas ut för att Glory Days ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter gentemot relevanta myndigheter som Skatteverket och Polisen.

Överföringar som anges här kan endast ske inom EU eller EES. Skulle Glory Days använda sig av personuppgiftsbiträden som är etablerade i tredjeland, till exempel USA, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med internationell standard gällande standardavtalsklausuler. Vi strävar emellertid efter att alltid behandla personuppgifter inom EU och EES och samarbeta med partners och leverantörer som även de hanterar personuppgifter inom EU och EES.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Ställ en skriftlig ansökan till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad.

Du har rätt att begära att personuppgifter om dig rättas i de fall de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter nedan.

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan persondata som du själv har lämnat till oss för att använda den på annat håll. Det gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig, enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Du kan när som helst be om att få dina kontaktuppgifter raderade eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas.

Anser du att Glory Days behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan. Du är då välkommen att höra av dig till:

Anna Olsson, byråchef Stockholm
anna@glorydays.se
0704-94 56 29
Glory Days Media AB
Kammakargatan 23
111 60 Stockholm

Vi tycker det är kul när du hör av dig – så gör det.

Säg hej till oss