Planering

Planering och tid – nyckeln till bra innehåll

Vi vet hur det är. Du kommer på något som ska produceras, inte sällan något som bör eller måste vara klart tills imorgon. Eller helst igår. Framförhållning kan vara en utmaning när det är så mycket annat som pockar på vår uppmärksamhet. För många innebär det att contentarbetet ofta nedprioriteras och får stryka på foten. Både dumt och onödigt tycker vi. För det behöver inte vara så, långt ifrån. Nedan ger vi en hjälpande hand till bättre och effektivare planering.

Innan du börjar skissa på din tidsplan är det bra att ha helheten i åtanke, så att utrymme finns till såväl strategiarbete, innehållsplanering, produktion och korrvändor. För ju tydligare grund du lägger i början, desto smidigare och bättre blir både processen och slutresultatet.

Tidsplanering

Den härliga kreativiteten mår bra av tid. Visst går det att skapa magi på uppstuds också, men att låta en idé få marineras, stötas och blötas ett tag sänker oddsen för ett storartat resultat avsevärt. Det kan låta en smula klyschigt, men det tål att upprepas. När vi pratar om content marketing kommer vi inte ifrån vikten av att ha en långsiktig plan för sitt arbete. Ett gott resultat kräver ett målmedvetet arbete under lång tid. Ditt contentarbete är en alltför viktig del för att förpassas längst ned i näringskedjan och bli något du tar till som en punktinsats vid strötillfällen.

Planering av strategi

Involvera kollegor, tänk till och konkretisera. Vad är syftet och målet med vårt arbete, vad vill vår målgrupp veta och vilken strategi lämpar sig bäst för oss? Vad är vår plan helt enkelt?

När ni planerar och lägger upp strategin identifierar ni er målgrupps köpresa och bestämmer hur ni bäst fångar upp dem och hjälper dem vidare. Ni diskuterar er fram till innehållskategorier och kanaler som känns relevanta, tilltalande och värdefulla för målgruppen. Innehåll som engagerar och förstärker befintliga och kommande kunders beteende och för dem i rätt riktning. Från en person som är helt ovetande om ditt företag, vidare via stadier av nyfikenhet, inspiration och övertygelse till den framtida, nöjda och återkommande kunden.

Processplanering

Du har kanske 20 engagerade och involverade kollegor som måste få säga sitt. Toppen! Men det innebär en tidskrävande process som kräver sin planering och en uttalad projektledare som samlar in, sammanställer och likt ett klassiskt timglas förmedlar vidare det mest väsentliga till en eventuell samarbetspartner.

Planering av innehåll

Ta fram en innehållsbank på nyckeltemaområden baserat på er målgrupps intressen. Planera utifrån detta ett publiceringsschema med kanalval för hela året. Var flexibel för att byta ut och uppdatera innehållsidéer efter vad som faller målgruppen i smaken och som skapar engagemang. För att vara extra effektiv är det också viktigt att redan från start tänka på att samma innehåll med viss justering kan användas i många olika kanaler. En guide behöver till exempel inte stanna i ett blogginlägg, med lite planering och små medel kan den få ett nytt format anpassat för till exempel korta, slagkraftiga inlägg i sociala medier, ett white paper eller en kortfilm.

Och du, lägg lite extra tid på att formulera tydliga briefs av hur du tänkt dig innehållet. Den tiden kommer du med lätthet kunna räkna hem vid produktion och korrekturvändor.

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.