Så jobbar ni långsiktigt i egna kanaler

[:sv]Det är okej att du legat på latsidan i sommar, det hör till. Men det är också en anledning till att kicka igång hösten på allvar. På Glory Days-språk betyder det att ditt företags egna kanaler behöver laddas med kärlek, med andra ord: content. Vi utgår från att du är någorlunda bekant med content marketing, och har förstått fördelarna med arbetssättet.

Många är både ivriga och peppade när det är dags att väcka de egna kanalerna till hösten. Man tar fram innehåll med kort varsel och så kör man så det ryker. I två veckor. Sedan ekar kanalerna tomma igen. Det händer de allra flesta, och orsaken är ofta någon av följande anledningar:

  1. Det finns ingen tydlig plan eller strategi för hur man ska jobba.
  2. Planering är inte det roligaste man vet.
  3. Man har inga innehållsidéer att ta av.
  4. Man har inte tid.

Har ni ingen strategi för egna kanaler?

Att sätta sig ner och diskutera varför man gör det man gör i sina egna kanaler, och för vem man gör det, är att lägga grunden för sitt content marketing-arbete. Det är svårt att jobba utan någon plan eller strategi, och tyvärr syns det ofta i resultatet som gjorts halvhjärtat. Innehåll skapas bäst och lättast om ni vet vilken effekt ni önskar av det. Steg ett är därför att ta fram en strategi för hur ni ska kommunicera.

Är planering inte er bästa kompis?

Planering är a och o. Hört det förut? Det är för att det är sant. Med ett schema för era aktiviteter och kommunikation blir det konkret vad ni ska göra och när. Det är sedan minst lika viktigt att fortsätta planera och följa upp regelbundet. Så, börja med att skapa ett publiceringsschema med de olika kommunikationsaktiviteterna så har ni kommit en bit.

Har ni inga innehållsidéer?

Att samla ihop ett gäng personer på företaget och faktiskt ta några timmar i kvartalet att sitta ner och kreera är både trevligt och kostnadseffektivt. Låt idéerna flöda och skriv ner allt. Förhoppningsvis får ni ihop så pass många idéer att ni kan välja att bara plocka godbitarna och låta resterande idéer skrotas eller ligga ett tag – dessa kan ju utvecklas senare.

Har ni ändå idétorka? Vi hjälper våra kunder med både hur de ska tänka för att ta fram innehåll som är intressant och relevant för deras målgrupp, men också med att producera innehållet åt dem.

Har ni inte tid?

Det har vi. Många av våra kunder hör av sig till oss av den enkla anledningen att deras publicering inte blir av, trots att de förstått vikten av att hålla sina kanaler vid liv.

Läs mer om hur vi brukar dela upp vårt content marketing-arbete i de tre delarna: strategi, idé & planering, produktion.

[:]

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.