Målgrupp

4 tips om mottagaranpassning

Vad gör en text bra? Den blir läst och uppskattad av rätt personer.
Hur lyckas du med det? Du mottagaranpassar din text.  

Du har en text att skriva, förmodligen har du också ett huvudbudskap du ska lyfta fram. Kanske till och med en teckenmängd och publiceringsplattform att förhålla dig till. Gott så, eller? Nej, den viktigaste ingrediensen fattas fortfarande – mottagaren.

Att lyckas med en text handlar mindre om textförfattarens språkkänsla och mer om förmågan att visualisera textens mottagare. Faktiskt så mycket att det inte räcker att ändra ytspråket (alltså ordval, meningsbyggnad etc.) för att öka en texts begriplighet. Kunskap om mottagarens intressen och förkunskaper krävs för att på allvar kunna skriva en tillgänglig text.

Är texten intressant för din mottagare?

Alltså, det handlar mindre om vad du vill skriva och mer om vad den du skriver för vill läsa.
Därför borde din första fråga vara: ”Är den här texten intressant för min målgrupp?”.
Om svaret är nej: ”Hur kan jag göra texten intressant för min målgrupp?”.

Därmed inte sagt att du ska göra avkall på budskapet du vill förmedla. Snarare handlar det om att knorra såväl ämnet som texten tills du har hittat de ”krokar” som fångar upp din mottagare.

Vem skriver du till?

Börja med att definiera målgruppens ålder, intressen, geografi och förkunskaper. Kanske känner du någon som passar in på beskrivningen? Tänk dig att du skriver till den personen.

Vad är syftet med texten?

Nu är det dags att definiera syftet med texten: ”Varför är det relevant för din målgrupp att läsa det här?”.
Tänk dig att din text är ett paket du ger din mottagare. Vilken reaktion vill du att hen får när paketet öppnas? Ska hen reflektera, lära sig något nytt, skratta eller kanske överraskas? Först när det förarbetet är klart kan du börja skissa upp skelettet för din text.

Vilken tonalitet ska du använda?

Hantverksskickligheten kommer in först när vi närmar oss sluttampen. Det är nu du ska välja uttryck och formuleringar som sätter rätt tonalitet. Mottagaren ska känna att ni pratar samma språk.

Vad ska mottagaren göra när hen läst klart?

Så nu har vi nått upploppet, det är dags för dig att svara på en sista fråga: ”Vad ska mottagaren göra när hen har läst klart?”. Har du krattat manegen tillräckligt för att det målet ska nås? Snyggt jobbat! Då var det dags att avsluta texten.

Innan du trycker på publicera kan du slänga ett öga på checklistan nedan.

Checklista för mottagaranpassning

  • Målgrupp: Har du tänkt på vem som är mottagare av din text?
  • Kunskapscheck: Vad vill läsaren veta? Vad vet läsaren redan?
  • Tilltal: Vänder du dig till ett ”du”?
  • Inkluderande uttryck: Behöver man vara kollega för att förstå vad du menar?
  • Textdisposition: Har du gjort texten luftig och tydlig med underrubriker, stycken och listor?
  • Call to action: Vad ska mottagaren göra när hen läst texten?

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.