Annonsera på Facebook – tänk på det här

Ju mer information och kunskap du har om din målgrupp, desto mer pricksäker kan du vara för att nå dina blivande kunder bland Facebooks nästan 2,2 miljarder(!) användare. Nu ska vi gå igenom sådant som är bra att tänka på när du bestämmer dig för att annonsera på Facebook.

Fördelen med Facebook jämfört med exempelvis Google är att de har ännu mer målgruppsdata. Dessutom baseras din synlighet inte bara på vad en person söker på, utan på vad den faktiskt har för intressen och egenskaper. Det innebär att du kan driva trafik utan att personen nödvändigtvis ”köpsurfar” efter en specifik produkt. På så vis slipper du alla andra konkurrenter som också har valt att synas när just ditt sökord skrivs in i sökrutan. En till fördel är att du också hittar “kalla” kunder (d.v.s. kunder som i grunden är ovetandes om dig) och finns med dem under hela köpresan.

Värdefulla frågor att svara på innan du börjar annonsera på Facebook

 • Vad är målet med kampanjen – är det medvetenhet, övervägande eller konvertering?
 • Vad vill du att personen ska göra när hen kommer till din webbplats?
 • Vilket genomsnittligt ordervärde, och återköpsfrekvens, har du på webben per besökare?
 • Vilken marginal har du på produkterna? Vad kan du alltså betala per ny affär som görs och ändå få ekonomi i annonseringen? Frågan är alltså vad varje ny kund är värd för dig.

När det gäller effekt och genomslag så fokusera hellre på kvalitet än kvantitet. Om konverteringen är bra så gör det ju inget om trafiken till sidan eller antalet visningar är något lägre än förväntat. Och vice versa såklart, eftersom du kan fånga in och bearbeta all trafik som inte medfört konvertering än, och hålla dem i handen och finnas där när de väl väljer att ta klivet över. Det är alltid sista steget som räknas i slutändan.

Frågor att svara på för att annonsera så pricksäkert som möjligt

 • Hur ser dina typiska kunder ut, vem/vilka vill du nå? Bli inte för bred i beskrivningen på personan du ska nå, utan skapa i så fall hellre fler kampanjer för olika personas.
 • Vilken sorts innehåll ger bäst effekt gentemot utstakad målgrupp?
 • Vilka relevanta konkurrenters sidor gillar dina kunder på Facebook? Med Facebook Insights kan du nå folk som gillar specifika sidor inom din bransch. 
 • När i tiden tror du att effekten blir som störst? Sätt dig in i målgruppens vanor över när behovet och intresset är som störst för din produkt eller tjänst. En annons om utkörning av en ”skaldjurskasse” är med stor sannolikhet bättre på en torsdag eftermiddag inför helgen kontra en måndag.
 • Innan du påbörjar annonseringen rekommenderar vi att du installerar en Facebook-pixel på hela webbplatsen, då möjliggör du bland annat retargeting av besökarna.

Några sista tips att ta med längs resan

 • Håll nere antalet kampanjer och fokusera på den, eller de få, du har igång. På så vis får du en tydligare bild av vad som funkar och inte.
 • Våga prova dig fram och tänka lite utanför boxen när det kommer till text och bild, detta för att sticka ut och se om det ger någon extra effekt.
 • Utvärdera, optimera och analysera. Gå igenom varje avslutad kampanj för att se hur den har fungerat och vad du kan justera till nästa gång.
 • Om du inte är intressant och relevant är det svårare att bygga långvariga relationer med dina kunder – och det är oftast de långvariga som är mest lönsamma. Content is king, du vet.

Om du har någon fråga eller fundering kring paid social så tveka inte på att kontakta vår expert Hannah Johansson, hon hjälper dig gladeligen.

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.