Ordlista – 100 termer inom marknadsföring

Det finns enormt många begrepp inom content marketing och marknadsföring. Så vad betyder egentligen alla förkortningar och komplicerade termer? I vår ordlista har vi samlat de vi tycker är extra viktiga att ha koll på.

A/B-test
Det innebär att du testar två versioner av något för att se vilken av versionerna som ger bäst resultat. Det kan exempelvis vara två alternativ av en webbplats, ett nyhetsbrev eller en annons. Att A/B-testa mot en mindre grupp ger dig möjlighet att använda dig av den bästa varianten till de resterande personerna du vill nå.

Adblocker/AdBlock
Ett webbläsartillägg som blockerar spårningsskript, banners, pop-up-annonser och mycket mer.

Adstock
Effekten som reklam har på människors beteende och varumärkeskännedom över tid. Enkelt förklarat är att ju mer du exponeras för något, desto större kännedom får du.

Advertainment
Reklam för en produkt eller varumärke i exempelvis en film, där det framgår (på ett underhållande sätt) vilken produkt eller märke det handlar om.

Advertorial
Betald reklam som både ser ut och kan läsas som redaktionellt innehåll i t.ex. en tidning eller på en webbsida. En form av annons, förklädd till en redaktionell artikel.

AI
Står för Artificiell Intelligens. Intelligenta maskiner som arbetar och reagerar som människor. Med AI blir marknadsföring automatiserad och optimerad med datadrivna fakta.

Algoritm
En procedur som genomförs utifrån väldefinierade instruktioner som är avsedda att stegvis utföra en uppgift. Man skulle kunna säga att det är en steg-för-steg guide för att behandla information. På sociala medier är det algoritmer som styr vad som ska synas för dig som användare. Proceduren väljer ut det som troligast är mest relevant för dig.

Ambassadör
Nöjda kunder som för budskap och kunskap om en produkt, tjänst eller varumärke vidare. En ambassadör är stolt över varumärket och inspirerar gärna andra personer.

AR
Augumented Reality (förstärkt verklighet) är virtuella element i den verkliga världen. Ett exempel är spelet Pokémon Go där mobilen styr vart du ska gå i verkligheten för att kunna fortsätta spela.

B2B
Står för “business to business” och avser marknadsföring av tjänster/produkter från ett företag till ett annat.

B2C
Står för “business to consumer” och handlar om marknadsföring av tjänster/produkter från ett företag till konsument.

Big Data
Möjligheten att samla in och analysera stora mängder information. Kan lägligt användas vid målinriktad marknadsföring.

Branded content
Det innehåll som själva redaktionen eller publicisten direkt har publicerat eller finansierat. Det som publiceras betalas av en annonsör, och målgruppen brukar då även kunna dra kopplingar mellan innehållet och annonsören.

Chatbot
Ett verktyg som simulerar ett mänskligt samtal med automatiserade svar eller artificiell intelligens. Mer om chatbots.

Clickbait
Går ut på att locka till sig så många klick som möjligt. Ofta i form av vilseledande budskap i bild eller text som egentligen inte har med innehållet att göra.

Click-map
En grafisk representation av områden på en webbsida som visar var besökare har klickat.

CMS
Förkortning för Content Management System. Det är ett innehållshanterings- och webbpubliceringssystem för att redigera innehåll på en webbplats. Du behöver inte kunna HTML-kodning för att klara av det, utan använder istället t.ex. WordPress.

Cookie
Kakor, eller en textfil, som samlar information om användaren som lagras i webbläsaren. Cookies är bra om du vill analysera användarnas mönster, hur de använder webbplatsen.

Copy
En reklamtext som oftast är säljande. Målet för en copywriter är att få målgruppen att agera som företaget/avsändaren vill.

Content Marketing
En långsiktigt arbetssätt inom marknadsföring som går ut på att ge mottagaren relevant och värdefullt innehåll i de egna kanalerna.

Contentstrategi/innehållsstrategi
Strategin för ditt innehåll. Bör besvara frågor om syfte, mål, vilken din målgrupp är, i vilka kanaler de finns och vilken typ av innehåll som passar dem.

Conversion Rate
Antalet besökare som väljer att göra det du vill att de ska göra. Exempelvis hur många som handlar i din webbshop.

CPC
Står för Cost Per Click, d.v.s. kostnad per varje klick på t.ex. din annons.

CRM
Förkortning för Customer Relationship Managment, som är ett tillvägagångssätt för att möta och interagera med befintliga och potentiella kunder. Kort och gott betyder det att ta hand om sina kunder.

CTA
Står för Call To Action och innebär den åtgärd du vill att en besökare ska göra, exempelvis att boka, köpa eller klicka.

CTR
Står får Click-Through Rate, alltså klickfrekvens. Anger hur ofta det klickas på din annons.

Digitala kanaler
Den digitala platsen där du förmedlar din kommunikation. Det kan handla om sociala medier, e-postutskick, Google, annonser o.s.v.

Distribution
Spridningen av din produkt eller tjänst. Det handlar om fördelning av relevant innehåll till rätt målgrupp vid rätt tillfälle.

Disruptor/Disruptive
Idéer som omkullkastar status quo. Kan vara en ny tjänst som är både billigare och enklare än det som redan är etablerat på marknaden.

Engagemang
Den feedback du får på din marknadsföring, t.ex. i form av klick, kommentarer, delningar eller andra åtgärder. Målgruppens engagemang i ditt innehåll helt enkelt.

Evergreen content
Content som är hållbart över tid utan att du behöver ändra eller uppdatera något.

Facebook-pixel
Ett verktyg för att hjälpa dig mäta hur effektiva dina annonser är. Detta genom att pixeln analyserar åtgärderna personer utför på din webbplats. Mer om Facebook-pixel.

Feed
Ett flöde med innehåll som du kan scrolla igenom. Ett typiskt exempel är Instagram där du scrollar igenom feeden/flödet.

Freemium
En gratis bastjänst som ska leda kunden till att övergå till företagets betalversion. Tjänsten är ofta reklamfinansierad. Ett tydligt exempel är Spotifys gratisversion.

Gamification
Gamification är ett sätt att öka användarens engagemang. Det ligger som ett digitalt lager på något du utför i verkligheten. Träningsappar är ett bra exempel på detta där man kan få poäng och gå upp i nivåer om man utför olika uppdrag, som att springa en mil.

GEO-fencing
Platsbaserad annonsering som visas för de personer som är i ett visst område med en mobil eller surfplatta. Med hjälp av GPS eller WiFi kan exempelvis en butik skicka ut specifika erbjudanden till en person som kommer in i ett visst område i närheten av butiken.

GIF
Står för Graphics Interchange Format och är en standard för icke-förstörande komprimering av bilder. Populärt på webben för att formatet ger möjlighet till enklare animeringar.

Google Ads
Googles annonseringsprogram (tidigare AdWords). Dessa annonser syns högst upp och på sidan av resultatlistan vid en Google-sökning.

Grafisk profil
Regler för hur verksamhetens logotyp, färger, typsnitt och andra grafiska element ska användas i den visuella kommunikationen.

Hashtag
Märker ditt innehåll med ett visst sökord för att det lättare ska kategoriseras och göras sökbart. Hashtags används i sociala medierna Instagram, Twitter och Facebook.

Hyperlocal
Marknadsföring som riktar sig specifikt mot kunder som befinner sig i din verksamhets närområde.

IGTV
Kortformen för Instagram-TV. En videofunktion på Instagram som ger dig möjlighet att ladda upp videos på upp till 60 minuter. Mer om IGTV.

Influencer marketing
Marknadsföring med hjälp av influencers, det vill säga personer som har ett inflytande på vad andra människor konsumerar. En influencer gör med andra ord reklam för dina produkter i sin kanal.

IR
En kortform av Investor Relations. Relationen och kommunikationen som sker mellan företag och dess investerare, exempelvis aktieägare. Det kan handla om att förse aktieägarna med finansiell information såsom delårsrapporter och årsredovisningar.

JPEG
Står för Joint Photographic Experts Group och är ett bildformat för (fotografiska) digitala bilder. Formatet är inte lämpligt för grafik eftersom det är en standard med destruktiv komprimering.

Kanal & kanalstrategi
En kanal är platsen där du förmedlar din kommunikation, som till exempel nyhetsbrev, sociala medier eller magasin. En kanalstrategi är när du planerar och strategiskt väljer vilka kanaler du ska använda för att nå din målgrupp, och vad du gör i vilka kanaler.

Konvertering
Handlar om att få din målgrupp att göra det du vill att den ska göra. En konvertering kan exempelvis vara i form av ett klick, ett köp eller en nedladdning.

KPI
Står för Key Performance Indicators och är nyckeltal eller mätpunkter att förhålla sig till och/eller att försöka uppnå. Detta kan handla om bokningar, ifyllda formulär eller besök på webbplats.

Köpresa
Vägen en befintlig eller potentiell kund tar innan en konvertering.

Lead
En lead är ett annat ord för en potentiell kund. Du kan nå leads genom exempelvis annonsering eller att en säljare själv tar kontakt.

Lead Generation
Process där du försöker attrahera en person till att bli en potentiell kund. Det kan handla om att de självmant skriver in sin mailadress så att du i fortsättningen kan skicka mail till personen utan att det uppstår ett irritationsmoment.

Marketing automation
Översatt betyder det automatiserad marknadsföring, som är baserad på kundens digitala beteende. Ett system som genom olika programvaror övervakar potentiella kunder och riktar dem till köp.

Medium
Något som överför information från en part till en annan. Kan vara t.ex. print, radio, email eller social media.

Metataggar
Textfält som visas i sökmotorerna för att beskriva din webbsida. Används för att förbättra sökoptimeringen.

Mervärde
Att förmedla värdefullt innehåll som gör kunden engagerad och intresserad av din produkt eller tjänst – utan att du nämner själva produkten/tjänsten.

Micro-moments
Micro-moments är de kritiska ögonblicken när användare förväntar sig att ditt företag ska uppfylla deras behov av trovärdigt innehåll. Oavsett tid eller plats. Mer om micro-moments.

MFL
Förkortning av marknadsföringslagen, det vill säga lagen som gäller för alla produkter på den svenska marknaden. Den bestämmer hur, till vem och var du får marknadsföra.

Målgrupp & målgruppsanalys
Målgrupp är en definierad grupp av människor som du är intresserad av att marknadsföra dig mot. Med hjälp av en målgruppsanalys analyserar och samlar du in information om den målgrupp du vill rikta din marknadsföring till. Kan exempelvis vara att ta reda på ålder, intressen, bostadsort m.m.

Native Advertisement
Annonsering som ser ut som redaktionellt innehåll på en sida, men som är märkt som en annons. Väldigt likt advertorial, men vid native är tanken att exempelvis artikeln ska hjälpa till och informera mer än bara sälja.

Netiquette
Vett och etikett på nätet som internetanvändare själva har skapat. Dessa oskrivna regler kan även kallas Netikett.

Nyckelord
Sökord som du vill synas med i sökmotorer. Viktigt att tänka på relevans och konkurrens för att synas. Mer om nyckelord.

Off page
SEO-arbetet för att öka sidans tillgänglighet från andra webbplatser.

On page
SEO-arbetet du jobbar med internt på din webbplats, såsom struktur, redaktionellt innehåll, metabeskrivningar o.s.v.

Omnichannel
Metod för att kunder ska kunna shoppa online från olika enheter utan att shoppingupplevelesen påverkas.

Open Source
Betyder öppen källkod. Alla har tillgång till koden för hemsidan och kan använda sig av den.

Organisk
Är de resultat i sökresultatslistan som inte är betalda annonser.

PCO
Förkortning för Premium Content Offer. Det är innehåll som är mycket längre och svårare att ta till sig än annat innehåll, t.ex. e-böcker och produktguider.

Persona
Beskrivning av en typisk person i din målgrupp. Tas fram för att kunna skapa pricksäker kommunikation.

Plattform
Gränssnitt som används för att marknadsföra och främja din produkt online mot en stor målgrupp.

PNG
Står för Portable Network Graphics och är ett format för digitala bilder. Speciellt vanligt för icke-fotografiska bilder på webben, så som grafik och ikoner. PNG-formatet tillåter transparent bakgrund.

PPC
Pay-per-click, alltså kostnad per klick. Precis som det låter handlar det om en auktionsmodell där du betalar när någon klickar på din annons.

Puff
Bilden eller den korta texten som ska locka till mer läsning. Typiskt på en webbsida där man ser blogginlägg i ett flöde, men man måste klicka sig in för att se hela inlägget.

Responsivitet
Layouten anpassar sig efter besökarens enhets skärmupplösning och skärmstorlek. En webbplats är responsiv om den fungerar lika bra på olika enheter, som exempelvis datorskärm, surfplatta och mobil.

Retargeting/Remarketing
Marknadsföring mot dina tidigare besökare. Kan ske antingen via email eller annonsering.

Retainer
Kunder över en längre period som har ett avtal med företaget, t.ex. en månadsbudget i utbyte av olika produkter eller tjänster.

ROI
Står för Return On Investment och är avkastningen din marknadsföring ger dig.

Räckvidd
Antalet personer som nås av ditt innehåll. Man brukar fokusera på en specifik målgrupp och se hur många i denna grupp som nåddes av ditt budskap.

Second screen
När du med hjälp av en mobil enhet får tillgång till kompletterande innehåll medan du använder en annan enhet.

SEM
Står för Search Engine Marketing eller sökmotorsmarknadsföring. Genom att betala för sponsrade länkar som Google Ads får du hjälp att komma snabbare och högre upp på sökmotorernas sidor.

SEO
Är förkortningen av sökmotoroptimering/sökordsoptimering. Handlar om att optimera din webbplats för att få bästa synlighet på sökmotorernas sidor.

SMM
Social Media Marketing är onlinemarknadsföring där du använder dig av webbplatser för sociala nätverk som verktyg i din marknadsföring.

SERP
Är en förkortning för Search Engine Results Page. Detta är resultatlistan som kommer upp efter en sökning i en sökmotor.

Snackable Content
Innehåll som är designat så att det är lätt för besökaren att ta till sig och att dela. Det kan exempelvis vara innehåll som bara fångar upp det viktigaste.

Sociala medier
Samlingsbegrepp för olika kanaler där du kan vara social och interagera med andra användare.

SoLoMo
Förkortning för Social, Local, Mobile. Det betyder att du kombinerar sociala medier, mobiler och den lokala verkligheten. Det kan göras exempelvis i en app för att få kontakt med dina vänner som är i närheten.

Storytelling
Med hjälp av historieberättande bygga ditt varumärke och stärka relationen med din målgrupp. Du ger varumärket en personlighet och kan skapa ett rikare innehåll.

Sökordsanalys
Identifierar sökbeteendet och används för att få din webbplats att bemöta sökbeteendet. Vilka ord söker kunder på? Vilka kan/borde vi använda?

Tone of voice/tonalitet
Definierar vilket språk, uttryck och ordval som ditt företaget använder i all kommunikation. Är ni personliga eller formella i språket? På vilket sätt bemöter och tilltalar ni er målgrupp på bästa sätt?

Transparens
Innebär att du är öppen och ärlig mot din målgrupp för att vinna deras lojalitet. Du visar att du inte har något att dölja.

UGC
User Generated Content är någon form av content som slutanvändare eller konsumenter av en produkt/tjänst har skapat. Det kan vara en kund som laddar upp en bild på produkten på sitt Instagramkonto.

UI
User Interface Design visar hur produkten kommer se ut och uppfattas. Man fokuserar på färger, typsnitt, former osv.

USP
Står för Unique Selling Point och är den unika faktorn som särskiljer din produkt eller tjänst från dina konkurrenters. Vad gör ditt företag speciellt?

UTM-tag
Informationen du lägger på en länk för att du i Google Analytics ska kunna läsa av var trafiken kommer från. Länken blir alltså mätbar för att exempelvis se hur många som har klickat på den.

UX
User Experience, eller användarupplevelse, handlar om interaktionen mellan en användare och en produkt – att skapa en bra upplevelse. Målet är att göra det så enkelt som möjligt för användaren.

Varumärkesplattform
Är en verksamhets styrdokument som liknar en affärsplan. Den beskriver vilka ni är, vad ni gör, vad ni står för och vad ni verkar för.

Viral
När något får en snabb och bred spridning mellan personer eller i sociala nätverk.

VR

Förkortning för Virtual Reality, vilket är en virtuell verklighet där miljön är datasimulerad och interaktiv.

White paper
Ett verktyg för att i form av t.ex. en pdf, powerpoint eller film dela med dig av din expertis och kunskap genom att paketera det på ett lättbegripligt och konkret sätt.

Word of mouth
Handlar om att få folk att sprida ordet om det du vill marknadsföra, såsom ditt varumärke, tjänst eller produkt.

X-Post
Står för Cross Post och betyder att du publicerar samma innehåll på flera olika plattformar.

 

Vill du veta mer om content marketing och marknadsföring?

Hör av dig så tar vi en kaffe!

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.