Framtiden: Bygg responsiva byrårelationer

Framtidens byrå. Hur ska den se ut? Och vad kommer att efterfrågas från beställaren, kunden? Debatten om morgondagens byråmodeller har varit en återkommande och het fråga de senaste åren.

I början på 2020 gjorde till och med branschtidningen Resumé en omfattande artikelserie om framtidens byrå samt anordnade en paneldebatt under Årets Byrå-dagen. Och att det finns byråmodeller, så det räcker och blir över, kan man lätt konstatera när man tagit sig igenom Resumés artiklar. Många modeller känns väldigt teoretiska och utopiska. Andra är empiriskt testade och, bevisligen, funktionella. En gemensam nämnare för många av modellerna, oavsett praktisk eller teoretisk, är att de springer ur ett upplevt hot från den inhouse-våg som svept över vår bransch under många, många år. Självklart har byråglidningen också varit en central katalysator i uppkomsten och behovet av att skruva på byråuppläggen. Men var finns värdet i dessa byråmodeller? Är de bara Excelövningar som vinner mark för att de kan spara 20–30 procent åt kunden på sista raden? Pengar på rätt sida strecket är så klart värdefullt – varje dag. Fast. Vi måste väl addera fler värden än så? Kreativitet? Teknik? Och var finns bron som länkar kund och inhouse med expertisen mellan olika byrådiscipliner?

Fullservicebyrån

Att framtidens byrå jobbar med fullservicelösningar är svårt att tro på. Speciellt på så små marknader som i Sverige och i Norden. Men vi kommer nog se den typen av samarbeten presenteras i en högre frekvens de kommande åren. Det ska bli spännande att se resultatet av dessa projekt.

Om man tar klivet förbi försöken att vara en komplett leverantör av alla sortens tjänster och service. Så finns det ett tydligt behov att brygga expertisen mellan olika byråer. Idag står det dörrvakter i varje hörn. Och det kommer det fortsatta att göra. Vi vill alla skydda vår affär och samtidigt expandera den. Men om vi blundar för den parametern en sekund. Och ser till kundens behov. Så skulle responsiva byrårelationer vara ett alternativt sätt att kliva in i framtiden.

Inhouse, och även fullservicelösningarna, är ofta spot on från dag ett. Utmaningen ligger i att hålla dessa lösningar vitala år efter år. Hur löser man rotationen av talangerna, så att spetsen inte bara blir rund och trubbig? Och hur lyckas du ha en hög nivå i allt det innehåll som behövs i dagens marknadsföringsklimat? Många funderar redan i dessa banor. Och några har redan börjat ta aktiva beslut. Titta bara på Ikeas senaste val av byrå. Ett val som till viss del är gjort utifrån det contentdrivna behovet.

Hur vi gör

Utifrån ett contentperspektiv och med Glory Days-ögonen påslagna. Så har vi byggt en byrå som gränslöst levererar storytelling för B2C och B2B. Vi har också haft ett stort fokus i att addera expertis där vi kan brygga med sakkunniga på andra byråer. Framför allt handlar det om performance och distribution. Ett område där vi behöver kunna vara följsamma tillsammans med kund och övriga byråsamarbeten som kunden har för att nå full effekt och ROI på det content som vi kreativt producerar. Vi har också tagit fram kort- och långsiktiga lösningar för att stödja inhouse-avdelningar i sin content-produktion. Här erbjuder vi strategiska lösningar tillsammans med skräddarsydda roller som vi kan integrera i en befintlig inhousemiljö. Detta för att kunna ge spets och utveckling eller för att tillfälligt lösa en flaskhals i produktionen.

Nyfiken på att höra mer? Mejla daniel@glorydays.se.

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.