Nå rätt generation med rätt kommunikation

Nå rätt generation med rätt kommunikation

Generation Alpha, X, Y, Z & Baby Boomers. Idag finns det hela fem generationer som kommunicerar och interagerar på våra digitala plattformar samtidigt – så hur gör du för att nå rätt generation? 

För att få ut ditt budskap i rätt kanaler, och till rätt målgrupp, måste du veta hur du ska kommunicera. Det handlar inte bara om att veta var de olika generationerna håller till på sociala medier, utan också vad för typ innehåll som faktiskt fångar deras uppmärksamhet. I det här blogginlägget har vi generaliserat, beskrivningarna går så klart inte att applicera på precis alla i respektive generation.

Häng med på en snabbkurs i generationskunskap! 

Baby Boomers (1945–1964)

Baby Boomers (också kallade Boomers) är, eller har varit, väldigt framgångsrika. Därför kan de uppfattas som materialistiska men också konkurrenskraftiga, idealistiska, uppgiftsfokuserade och beslutsamma. Deras yrke definierar dessutom hela deras identitet.

Majoriteten av Baby Boomers hänger på sociala medier och apparna de spenderar mest tid på är främst Facebook, men också WhatsApp. Utöver sociala medier når vi fortfarande Boomers på traditionellt sätt via tv och tidningar. För att få en Boomers uppmärksamhet är det lockande med medel som förenklar vardagen och är värt deras pengar. I grunden har de tålamodet och tiden, men slösa ändå inte på deras tid, för tid är pengar.

Generation X (1965–1980)

Generation X, Gen X, Slackers eller ”Den ironiska generationen” är några av de namn som använts för att beskriva den här generationen. Generation X sätter sig helt emot Boomers starka arbetsmoral “do or die” och tvekar inte inför att stå upp mot hierarkin på en arbetsplats. “Slackers” eller “Den ironiska generationen” är en direkt liknelse på att de ofta nöjer sig med enklare servicejobb och sällan strävar efter att bli framgångsrika.

Precis som med Baby Boomers når vi Generation X via tv, tidning och sociala medier som Facebook och WhatAapp. Men också Instagram, Youtube och LinkedIn. Största plattformen är fortfarande Facebook men även LinkedIn är mycket populärt eftersom det är en bra kanal för att bygga nätverk och skapa kontakter. Däremot, med tanke på hur ifrågasättande de är, är de också den första generationen att verkligen ifrågasätta reklam. För att nå ut till Gen X räcker det därför inte med ”kom och köp”-reklam. Du måste sätta produkten i ett sammanhang som är lönsamt för ett bättre samhälle. Gen X vill kunna påverka, förändra och yttra sig.

Generation Y/Millennials (1981–1997)

Generation Y, Gen Y, vanligast kallade för Millennials, men också namn som “Generationen med Peter Pan-syndrom”, eller bara “Peter Pan-generationen”. Den här generationen är så pass fokuserade på att hålla sig unga och att leva “in the moment” att de utan några problem bott hemma tills de passerat 20, eller ännu längre. Typiska kännetecken för en Millennial är att de är medvetna och rastlösa men utan konsekvenstänk. Dessutom styr passionen deras liv och är avgörande för vilka beslut de tar. Men de älskar också, precis som Gen X, att uttrycka sig.

Facebook används fortfarande flitigt av Millennials, men då till större del Messenger-funktionen. Instagram, Snapchat, Youtube och LinkedIn förblir dock mycket mer intressant. Det är värt att överväga ett samarbete med en influencer för att nå fram till en Millenial. Men de är inte lättlurade – vill du sälja in en produkt behöver du vinna deras förtroende på en personlig nivå. Ärlighet varar mycket längre än påhittade påståenden om ett bättre samhälle.

Generation Z (1998–2010)

Generation Z, också kallade Gen Z, iGenerationen eller Snöflingegenerationen, växte upp med mobiltelefoner och internet. Med Millennials och Gen X till föräldrar har de ofta blivit matade med att de är unika som snöflingor, kan bli vad de vill och förtjänar allt. Vilket har gjort dem självcentrerade och lättkränkta. De är dessutom alltid online och öppna för omvärldens intryck och tycken. Deras ambitionsnivå är lite vad man kan kalla för “allt eller inget”.

Gen Z är en kombination av alla tidigare generationer. De tror det bästa om alla, men är också kritiska mot alla. De är ambitiösa och tror starkt på miljön och ett jämställt samhälle, med otroligt höga förväntningar på sig själva och andra. Samtidigt är de också väldigt obrydda. Mörk humor, som pratar om deras ångest på ett humoristiskt, ironiskt och obrytt sätt, är väldigt populärt.

Vill du nå Gen Z? Det gör du i stort sett bara online. Instagram, Snapchat och Youtube är fortfarande populärt, men nu också med tillskottet TikTok. Letar du på Facebook efter Gen Z så letar du i stort sett efter en nål i en höstack. Du har ungefär 10 sekunder på dig, eller mindre, att fånga deras uppmärksamhet. Du kommer också märka att de inte lyssnar på dig. Precis som Millennials letar de efter transparenta och ärliga personer med hög följarskara och som har stort inflytande. De får sin fakta från stora influencers och youtubers, men deras tillit är också flytande. Ett misstag och du är “canceled” dagen efter.

Canceled: Kommer från “Cancel culture” och betyder indirekt att bli utfryst. Cancelkulturen är ett sätt att bojkotta ett varumärke eller oftast känd person som agerat på ett ifrågasättande eller olämpligt sätt.

Generation Alpha (2010–2024)

Vad Generation Alpha har för karaktärsdrag och ambitionsnivåer går än så länge inte att säga helt, eftersom de antingen är väldigt unga eller inte ens födda än. Men med tanke på att Gen Alpha också föds in i tekniken och sociala medier är det inte otänkbart att utgå från att de kommer vara lika uppkopplade som Gen Z. Kanske med ännu kortare koncentrationsförmåga. Många tror också att de, precis som Millennials, inte kommer ha någon stress att flytta hemifrån innan 30. Gen Alpha är också mer insatta i politik i tidig ålder än någon annan generation hittills. Glöm inte heller bort att en stor del av den här generationen aldrig ens hållit i pengar. Allt är digitaliserat och online.

Instagram, Youtube och Snapchat är fortfarande populärt, men all skärmtid läggs i stort sett på Tiktok. Även Twitch och Reddit bör nämnas här. Men för nu tror vi att du enklast når den här generationen via deras föräldrar.

Hur bra koll hade du på dessa fem generationer? Behöver du hjälp att rikta din kommunikation rätt finns vi här för att stötta. Hör av dig, så tar vi det därifrån!

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.