Filmproduktion

Vägen till en lyckad filmproduktion

Det har aldrig producerats så mycket rörligt content som det gör i dag. Trots det kan det vara svårt att veta vad man bör tänka på som kund. Här är sex punkter du kan ta med dig inför din nästa filmbeställning.

Vikten av tydligt underlag

Ju tydligare underlag du tar med dig till mötet med byrån desto smidigare och bättre kommer samarbetet gå vilket kommer återspeglas i resultatet. Vad som är fördelaktigt för dig som kund att tänka på är:

  • Målgrupp: Vem är mottagaren? Vilka vill ni nå med ert budskap?
  • Syfte och budskap: Vad vill ni kommunicera till mottagaren?
  • Grafisk profil och interna riktlinjer: Ditt företags grafiska profil bör genomsyra filmen så att den följer samma linje som er övriga marknadsföring. Om det även finns interna riktlinjer som är relevanta för byrån att förhålla sig till är dessa viktiga att förmedla
  • Plattform(er)och format: Var och i vilket format har du tänkt att filmen ska publiceras?

Om du dessutom har egna referenser, till exempel filmer eller bilder, över hur du önskar att resultatet ska bli är detta alltid uppskattat. Allt som kan förstärka din vision av filmen kommer så även påverka slutresultatet till det bättre.

Var ute i god tid

En bra film kräver god tid åt förarbete, inspelning(ar) och post-produktion. Ju tidigare du hör av dig desto bättre förutsättningar finns det för ett så bra resultat som möjligt. Var även beredd på att det kan kosta extra om tidsramen är alltför tight.

Ambitionsnivån

Sätt en rimlig ambitionsnivå i förhållande till din budget. Det lättaste sättet för att nå en lyckad produktion är när kunden och byrån kan hålla en öppen dialog. Om du har en pressad budget är det extra viktigt att lyssna på din byrå som har koll på vad som är rimligt att åstadkomma med de medel som finns. Det är bättre att få en enkel men hållbar film som förmedlar budskapet än ett halvdant och rörigt försök till något man inte haft utrymme att ta hela vägen.

Det är innehållet som avgör

”Den ska bara vara 30 sekunder, så det blir ingen stor produktion”. Det är viktigt att förstå att det inte är längden på en film som avgör kostnaden – snarare innehållet. Exempelvis: en film på en 10 minuter lång dialog har en betydligt lägre produktionskostnad än en VFX-späckad bilreklam på 25 sekunder. Vad vi menar är att en kort film nödvändigtvis inte behöver vara simpel och kostnadseffektiv. Fundera alltså istället kring vad innehållet kan kosta att producera i första hand.

Vad har du beställt?

Om inget annat nämns i avtalet när du beställer en film, så är det precis vad du köper – en film. Sällan äger beställaren råmaterialet och rättigheterna att använda det hur de vill i framtiden. Det är filmen man som kund betalar för, inte råmaterialet. Men säkerställ med din byrå att de sparar filerna så du framåt kan beställa eventuella ytterligare filmer baserat på råmaterialet.

Tydlig korrektur

Se till att leverera ett samlat och tydligt korrektur. Gå igenom filmen tillsammans med dina kollegor och sammanställ de justeringar ni vill göra. Tänk på att lämna korrektur på det du faktiskt tror är viktigt för slutresultatet . Det finns ingen anledning att ständigt vilja göra nästintill omärkbara justeringar. Om du valt en bra och rutinerad byrå så har de redan tagit hänsyn till detaljerna. Det står ofta specificerat hur många antal korrekturvändor som ingår i offerten, se därför till att utnyttja dem på bästa sätt.

Följer du dessa steg kommer du få en mer kostnadseffektiv filmproduktion och med stor sannolikhet ett bättre slutresultat. Lycka till och hör av dig i fall du vill ha fler tips eller vägledning till just ert kommande filmprojekt!

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.