De eller dem

De eller dem, var eller vart? Läs vår skrivguide!

Ska det vara de eller dem? Hur använder man talstreck och bindestreck, skriver man tal med siffror eller bokstäver, vad är skillnaden på var och vart – du har säkert googlat en och annan av dessa fraser. Well, look no further! I den här skrivguiden går vi igenom de vanligaste förvirringarna inom svensk grammatik och några skrivregler som kan vara bra att lägga på minnet. Låt oss börja med det som svenskarna tycker är det mest kluriga!

De eller dem?

Att många har svårt att lära sig skillnaden mellan de och dem är inte så konstigt med tanke på att vi i talspråk ofta använder ”dom” i stället. Det kan vara frestande att använda talspråket som riktmärke även när vi skriver, och i många fall är det accepterat att skriva ”dom” idag. Vill du dock ge ett mer professionellt intryck kan det vara bra att förstå hur du ska använda de eller dem.

En minnesregel för att komma ihåg är att tänka att de används som subjekt i en mening, medan dem används som objekt. Ett sätt att skilja dem åt är att ersätta de/dem med vi/oss. Om ”vi” passar i meningen, använd de. Om ”oss” passar bättre, använd dem.

Till exempel:

De gillar att läsa böcker. (Vi gillar att läsa böcker.)

Han gav dem sina nycklar. (Han gav oss sina nycklar.)

Var eller vart?

Låt oss gå vidare till en annan tungvrickare, eller fingervrickare kanske man ska säga – skillnaden på var och vart. Dessa ord kan verka liknande men används i olika sammanhang. Var används när man beskriver en plats eller position, medan vart används när man pratar om en riktning eller destination.

Till exempel:

Hon undrade var hans bok var. (Plats eller position.)

Hon undrade vart han skulle gå. (Riktning eller destination.)

Varit eller vart?

Dags för lite överkurs! Det kan nämligen vara bra att även veta skillnaden på varit och vart.

Dessa ord används nämligen i olika tider och sammanhang: Varit används som perfekt particip av verbet ”vara” och skrivs vanligtvis tillsammans med hjälpverbet ”har” eller ”har varit” för att beskriva något som har hänt i det förflutna. Vart används som presens particip av verbet ”vara” i frågesatser eller när man uttrycker riktning, destination eller förvåning. Alltså, varit används för att beskriva något som skett i det förflutna och vart för att utrycka riktning eller för att ställa frågor om destination eller plats.

Till exempel:

Jag har varit på semester. (Det förflutna.)

Vart ska du gå? (Riktning eller destination.)

Bindestreck eller talstreck?

Håll i dig, nu blir det nördigt! Men det finns lite att gå igenom kring användning av bindestreck och talstreck. Ofta förväxlas dessa två typer av streck, men de har olika syften och används i olika sammanhang.

Bindestreck (-) används främst för att koppla samman ord eller delar av ord. Det kan användas i sammansatta ord, som ”2010-talet” eller ”kabel-tv”, där det binder samman de olika delarna av ordet. Det kan också användas för att skapa tydlighet i meningar eller för att göra det lättare att läsa, som ”lära-sig-processen”.

Talstreck (–) å andra sidan används främst för att markera en paus i en mening eller för att innesluta en parentes eller en tankeavslutning, som i meningen ”Jag träffade min favoritförfattare – som jag beundrat i flera år – under bokmässan.” Talstreck kan också användas för att ersätta ord som ”till exempel” eller ”och” när man listar saker eller ger exempel.

Vanliga förkortningar

Förkortningar kan spara tid och plats, och hjälpa till att undvika upprepning av ord eller fraser. Nedan ser du några av våra vanligaste förkortningar som ofta används i skriftspråk. I de flesta fall rekommenderar vi dock att skriva ut förkortningarna då de ger en enklare läsförståelse och minskar risken för missförstånd.

t.o.m. – till och med
ca – cirka
bl.a. – bland annat
t.ex. – till exempel
d.v.s., dvs – det vill säga
fr.o.m. – från och med
i o.m. – i och med
m.fl. – med flera
p.g.a. – på grund av
s.k. – så kallad, så kallat, så kallade

Siffror eller bokstäver?

Sist men inte minst! När det gäller att skriva tal med bokstäver, är en tumregel att använda siffror för tal över tolv och annars använda bokstäver. Till exempel, skriv ”27 personer kommer på festen” men ”nio elever missade provet”. Även hundra och tusen kan skrivas med bokstäver beroende på sammanhanget. I svenskan används mellanslag för att separera siffror mellan varje tusental medan decimaler skrivs med ett kommatecken.

Känns allt klart som korvspad? Bra! Nästa gång du ska sätta dig ner för att skriva, ha dessa regler i åtanke och se till att din text blir tydlig och lättläst. Lycka till och bara hör av dig om du vill ha hjälp av våra språknördar!