Interaktiv semesterinspiration från Visit Värmland

Lagom till årets semestertid lanserade Visit Värmland sin nya interaktiva karta. Kartan, som färdigställdes tidigare i år, är resultatet av ett samarbete mellan Glory Days och Hoy.

Syftet med den interaktiva kartan är att inspirera nya och gamla besökare och leda dem vidare till utvalda delar av innehållet på Visit Värmlands webbplats. Tanken är att på ett annorlunda och överraskande sätt presentera turistorganisationens befintliga information. Med kartans olika funktioner bjuds besökaren in att upptäcka nya saker och även att stanna längre på webbplatsen.

Kartan är inzoomningsbar i fyra distrikt och innehåller animerade och klickbara moment som kännetecknar platsen eller upplevelsen. Genom ett klick leds besökaren vidare till en undersida, där hen kan förkovra sig i mer innehåll om upplevelsen. Kartan är responsiv, lättanvänd och anpassad för att tilltala uppdragsgivarens olika målgrupper.

– Vi har ett mångårigt samarbete med Visit Värmland, som främst rört magasinsproduktion. Så detta var ett nytt kul projekt för dem, och vi är väldigt nöjda med resultatet. Samtidigt hoppas vi att kartan kan bidra till både inspiration och nya besökare. Ur ett budgetperspektiv blev det en smart och ekonomisk lösning, då en stor del av innehållet redan fanns tillgängligt på webbplatsen, säger Pål Johansson, projektledare.

Idé, koncept, copy och illustrationer är framtagna av Glory Days. Arbetsgruppen bestod av projektledare och copywriter Pål Johansson, art director Love Eneroth och illustratör Pauline Wikman. Samarbetspartnern Hoy stod för utveckling, animering och implementation.