SCA Glory Days

Nominerade i Swedish Content Awards 2020

Vi är nominerade i Swedish Content Awards för vårt arbete med Göta Energi. Kategorin vi har chans att ta hem pris i är ”Årets infografik”. Tävlingen belönar de bästa produktionerna inom content marketing och hålls i september.

Göta Energi kom till oss med ett problem: deras kundservice var överbelastad och de efterfrågade därför en lösning som skulle bidra till att målgruppen på egen hand skulle kunna hitta och förstå informationen på ett snabbt och enkelt sätt. För helt ärligt – el är inte det enklaste ämnet att förstå sig på!

Initialt var förslaget att skapa en film som på ett lättsamt sätt förklarar hur elen levereras från Göta Energi till slutkund. Företagets två värdeord att förhålla sig till var “billigt” och “enkelt”.

Målgrupp

Göta Energi har en väldigt bred målgrupp då det i princip är alla i Sverige som har tillgång till el. Däremot begränsade vi oss till villa- och lägenhetsägare (beslutsfattande kunder) i åldrarna 18–65 som lever ett aktivt liv. Antingen karriärs- eller familjeorienterat, alternativt både och.

Syfte

Syftet med filmen var att stärka Göta Energi som varumärke och konkret visa på att de är experterna inom inte bara el utan till och med billig el. Att sänka belastningen för kundtjänst såg vi som ett mervärde snarare än huvudmål.

Lösning och kanal

Med “billigt” och “enkelt” som utgångspunkt valde vi att inte bara göra en film, utan dela upp den i tre delar istället. Detta lät den matnyttiga informationen andas så mycket som möjligt, vilket är till fördel när slagkraftig content skapas, samtidigt som kampanjen fick en längre livslängd. Som en mini-serie kunde vi bredda kampanjens tidslinje och “påminna” målgruppen om att bekanta sig med Göta Energi – och dessutom utvidga sin kunskapsbank.
Filmen bestämde vi oss för att animera, då det i sin tur gav goda förutsättningar till att generera ett mer lekfullt och lättsamt intryck. Dessutom kunde vi på så sätt dels minska en stor del av voice-overn, men också använda oss av en enklare tonalitet eftersom infografik talar mycket för sig självt.

Filmerna publicerades på sociala medier samt Göta Energis webbplats. Varje video nådde i snitt 52 041 användare på Facebook, vilket är en ökning med drygt 10 % om man jämför med tidigare inlägg som har ett räckviddssnitt på ca 4 466.

Summering

Göta Energi blev så nöjda med resultatet att det gick från att serien togs ut i ytterligare två språk, engelska och arabiska, till att de marknadsfördes i liknande kanaler hos deras dotterbolag i Norge samt att de blev en del av det interna upplärningsmaterialet. Ett bättre kvitto än så blir det inte – helt enkelt.

Här kan du se en av de tre filmerna.

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.