Stadium vill sätta Sverige i rörelse

Barn- och ungdomar rör sig för lite. För att råda bot på det introducerar Stadium för första gången Löparveckan. Ett initiativ med målet att sätta Sverige i rörelse och bidra till att öka aktiviteten bland unga.

Bakom idén till Stadium Löparveckan ligger data från Generations Pep:s, Pep-rapporten 2021. Där det tydligt framgår att inaktiviteten bland barn och ungdomar fortsatt är en stor utmaning och något som behöver förändras. Endast två av tio barn når den rekommenderade mängden av fysisk aktivitet. Både skärmtid och stillasittande ökar hos barn och ungdomar i hela landet.

Stadium står för och drivs av att aktivera människor. Vi gör det på en massa olika sätt, att få göra det tillsammans med de övriga starka aktörerna under Löparveckan känns otroligt roligt. Barn och ungdomar ska få möjligheten och motivationen att aktivera sig utifrån sina förutsättningar. Hjälp oss att ge dem den möjligheten, säger Magnus Wåhlander, General Manager Stadium.

Löparveckan går av stapeln den 19–25 april och går kort och gott ut på att svenska folket ska springa så mycket som möjligt på en vecka. Varje deltagare räknas och det behöver varken gå snabbt eller vara långt. Det handlar bara om att ge sig ut i löparspåret. Om Löparveckan får minst 15 000 att registrera en löprunda skänker Stadium 150 000 kronor för att dela ut lägerplatser till Stadium Sports Camp 2022. Platserna går till barn och ungdomar som annars inte har den ekonomiska möjligheten att delta.

För att belysa och marknadsföra Löparveckan har Stadium tillsammans med Glory Days tagit fram en kampanjfilm med Generations Pep:s ambassadör Carolina Klüft som profil. Filmen kommer att visas i sociala medier och på YouTube med start denna vecka.

Ett projekt att vara extra stolt över. Jag tycker att Stadium genom Löparveckan inte bara lyfter fram en av våra stora utmaningar i samhället, de gör det också på ett sätt som samtidigt inger hopp. Kampanjen visar att det är möjligt att få till en förändring – genom att vi alla kan bidra efter våra fortsättningar. En aspekt som vi också försökt fånga i filmen som vi producerat, säger Daniel Roos, Account Director Glory Days.

Stadium Löparveckan är ett samarbete med Generations Pep, Saucony, Sverige Springer, Twiik och Runacademy. Dessutom ställer sig flera av landets största idrottsföreningar och företag bakom kampanjen. 

Arbetsgrupp

Stadium
Robin Liljestrand, Brand Engagement Manager
Fredrik Gille, Project leader Sports Marketing
Jenny Ballin, Social Media Manager

Glory Days
Daniel Roos, Account Director
Andreas Paulsen, Head of Video Production
Philip Lager, Photografer
Johannes Stenson, Motion Editor
Mimmi Bladini, Digital Editor
Isak Wilkens, Creative Director
Marcela Elofsson, Digital Content Designer

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.