Hej Hyper Friends

Hej Hyper – en digital plattform för Friends

[:sv]Två till tre elever i varje svensk skolklass har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, en NPF-diagnos. Med projektet Hej Hyper vill Friends och Hjärnfonden öka kunskapen kring NPF, minska stigmatisering och förbättra skolmiljön för barn med NPF. 

Vi fick det ärofyllda uppdraget att skapa en digital plattform som samlar kunskap och information om NPF. Målgruppen för satsningen är skolor, elever och föräldrar. Målgruppen ska genom en tydlig, lättnavigerad och lekfull one page-webbplats kunna ta del av den kunskap som många gånger saknas kring dessa diagnoser. På hejhyper.se samlas lärarhandledningsmaterial, en karaoke-app, en pedagogisk verktygslåda, pyssel, noter och sånger med musikvideor.[:]

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.