Bryggbad Blekinge

VisitBlekinge tar hjälp av Glory Days

Besöksnäringens marknadsbolag i Blekinge, VisitBlekinge AB (svb), upphandlade under sommaren ny byrå för kommunikationstjänster och valet föll på Glory Days. Avtalet löper två år med option på ytterligare två år.  Främsta uppgiften är att marknadsföra Blekinge mot…