Vad är en storyboard och varför behövs den?

Den kreativa processen i förproduktionen av en film består av flera steg, vilka har varsin unik funktion. Synopsis sammanfattar idén och gör den enkel att presentera, treatment är en vidareutveckling där innehållet beskrivs mer i detalj och ligger till grund för manus som i sin tur är ett komplett underlag för filmen. Nästa steg är ofta att skapa en storyboard. Den innehåller en grafisk illustration av filmens innehåll och ger en visuell representation av det tänkta slutresultatet. På Glory Days har vi lyxen att Philip, en av våra fotografer, är flink med pennan. Således faller det på hans lott att rita våra storyboards.  Det brukar se ut ungefär som nedan.

Varför behöver du en storyboard?

Anledningen till att vi på Glory Days skapar en storyboard är flera:

  • Den ger beställaren en tydlig bild av slutresultatet
  • Den hjälper oss att förstå filmens flöde och förhållandet mellan bilderna och scenerna
  • Den underlättar planering av inspelningen
  • Den utgör underlag för ljussättare, scenograf, stylist och skådespelare och andra konsulter
  • Den ger teamet samsyn vid inspelningen
  • Den fungerar som styrning för klippare i postproduktionen

Med andra ord är storyboarden viktigt både för beställare i form av förståelse för filmens innehåll, och för oss för att hålla ihop och strömlinjeforma arbetet genom hela produktionen. Nedan är ett exempel på hur en storyboard kan se ut i förhållande till den färdiga filmen.

Så, nästa gång det snackas storyboard kring fikabordet kan du briljera med dina kunskaper. Och vill du ha en alldeles egen storyboard med tillhörande film, hör av dig!