Vad gör en performance marketer på en contentbyrå? Här är 5 typiska arbetsuppgifter

Growth på en contentbyrå som Glory Days handlar om att applicera growth-tekniker på allt vi gör. Det gör att du som jobbar som till exempel analytiker eller performance marketer får en viktig strategisk roll i våra korsfunktionella team.

När du tänker ”growth” kanske inte content marketing är det första som kommer upp. Men faktum är att många contentbyråer har börjat jobba med olika growth-tekniker, där experter inom området har en nyckelroll i arbetet.

Vi ser growth som ett mindset för allt vi gör. Det handlar om en tro på att allting alltid kan förbättras. Och hur det kan förbättras tar vi reda på med data.

Nedan listar vi fem typiska arbetsuppgifter för en analytiker eller performance marketer på Glory Days.

1. Performance marketer i korsfunktionella team

Är detta verkligen en arbetsuppgift? Ja, eftersom syftet med korsfunktionella team är att få så många perspektiv som möjligt. Det gäller i både strategiska och operativa frågor. Här har alla personer i teamet en viktig roll att höras och bli hörda.

2. Vara strategiskt bollplank

Som expert inom growth och vilka tekniker som kan användas ser du saker som andra missar – och kan därför bidra med strategiska insikter. Till exempel när vi tar fram kommunikationskoncept eller mejslar ut kampanjers innehåll.

3. Utveckla growth-tekniker för hela kundresan – och längre

Vi jobbar givetvis med growth genom hela köpresan från awareness till konvertering, men det största värdet kan vi skapa när vi även får möjlighet att mäta och påverka KPI:er som ofta ses förbi, så som retention och churn. Men teknikerna för att arbeta med growth utvecklas hela tiden och vi tror på att utmana oss själva och våga testa nya growth-tekniker eller applicera gamla tekniker på nya områden.

4. Komma på nya kreativa hypoteser

En av de viktigaste delarna i allt vi gör som contentbyrå är att tydligt formulera hypoteser, så vi vet vad vi testar och varför. Här kan du med expertis inom growth hjälpa till att göra hypoteserna operativt välfungerande, så de ger den data vi behöver för att ständigt kunna förbättra resultaten.

5. Arbeta med distribution och analys

Growth är alltså mindsetet vi arbetar med, och growth-teknikerna är vad vi applicerar på det vi gör. Men mitt i allt detta lite flummiga så behöver vi också jobba också operativt med exempelvis distribution och analys för att få ut data att arbeta med. Här har så klart du som performance marketer eller anlytiker en nyckelroll – både i att få saker att flyga men också att arbeta strukturerat och smart för att kunna feeda insikter tillbaka till det korsfunktionella teamet.

Growth på en contentbyrå som Glory Days kan vara både utmanande och kul. Det handlar ju trots allt om att våga testa, våga misslyckas och framför allt att hela tiden utvecklas tillsammans.

Läs mer: Fyra frågor till vår growth-expert Moa

Skriv en kommentar

Din e-post kommer inte bli publicerad.